Betaalbare website laten bouwen

Een betaal­bare website laten bouwen is dé vereiste om rende­ment te kunnen halen met je website. Immers, wanneer deze meer kost dan dat deze oplevert, dan heeft het niet zoveel zin.

Een nieuwe website, betaalbaar en professioneel

Maar wat is een betaal­bare website? Tja, dat ligt aan je ambitie en je mogelijk­he­den. Dit is voor ieder­een weer anders. Wij geloven er stellig in dat een goede website betaal­baar is. En dat, wanneer de website zichzelf bewezen heeft, er altijd mogelijk­he­den zijn om de website dan verder uit te breiden. Hierdoor zorg je ervoor dat de website meegroeit met het succes van je bedrijf.

Een betaal­bare website laten bouwen kan al vanaf 599 euro. Nee. Het kan zelfs wel gratis. Je hebt vast nog wel een neefje die handig is met compu­ters :-). Advies vanuit ervaring: doe dit niet!

Advies en sturing

Zorg ervoor dat je een betaal­bare website laat bouwen door een partner die hierin bewezen resul­taat kan tonen. Een websi­te­bou­wer die naar je luistert en jouw wensen begrijpt. Maar kies ook voor een websi­te­part­ner die je advies en sturing geeft bij het proces van het maken van een betaal­bare website. 

In dit kader geven we je graag op voorhand advies. Een website is continu aan veran­de­ring onder­he­vig. Of het nou gaat om de inhoud of de techniek erach­ter: een website is nooit helemaal klaar. 

Contacten

Waarom zou je een goede website moeten hebben? Daar zijn meerdere redenen voor. Een heel belang­rijke is het vergro­ten van het aantal contac­ten naar aanlei­ding van websi­te­be­zoek. Consu­men­ten nemen sneller contact op wanneer:

de behoefte van de bezoe­ker begre­pen wordt
bezoe­kers het idee hebben dat de juiste kennis aanwe­zig is
de website bewijst dat de behoefte van de bezoe­ker vervuld kan worden

Om dit voor elkaar te krijgen, heb je een profes­si­o­nele partner nodig die kennis van zaken heeft en ervoor zorgt dat jouw site het juiste doet voor jouw bedrijf.

‘Een website is continu

aan veran­de­ring onderhevig.’

Een betaalbare website laten bouwen, betrouwbaar en snel

Wij bieden al een websi­te­a­bon­ne­ment aan voor 265 euro per maand, met een looptijd van 24 maanden. Daarna is de overeen­komst maande­lijks opzegbaar. 

Een website maken is een proces. Een proces van maken en daarna blijven verbe­te­ren en optima­li­se­ren. Een betaal­bare website laten bouwen kan dus wel degelijk. Maar dit doe je volgens ons stapje voor stapje. Denk niet dat je een marathon kan rennen zonder te trainen. Maar je kunt je wel goed voorbe­rei­den. Om deze reden gaan we eerst met je in gesprek. Wat moet de website voor jouw bedrijf doen? Wat vind jij belang­rijk? Hoe wil je dat jouw bedrijf gepre­sen­teerd wordt? We helpen je met het vinden van antwoor­den op deze vragen. En ja, wij zijn kritisch, zodat we samen een ijzer­sterke website opleve­ren die veel voor jou gaat betekenen. 

Om dit te reali­se­ren moeten we wel exact weten welke kant je op wilt óf zou willen gaan. Dan houden we hier rekening mee. Nadat we jouw betaal­bare website laten bouwen, nemen we nog 24 maanden de tijd om je site verder te verbe­te­ren en jouw wensen te vervullen.

Wij geloven zó in deze aanpak, dat je de eerste factuur pas ontvangt wanneer je website live wordt gezet. Dan verdient de website geld voor jouw bedrijf. Pas dan start je met ons te betalen.

Meer weten?

Ben je nieuws­gie­rig naar onze manier waarop we super­snel een knetter­goede website voor jouw bedrijf gaan maken zonder voorfi­nan­cie­ring? Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.