Betaalbare website laten maken

Natuur­lijk wil je een goede website. Graag wel eentje die goed te betalen is. Dat vinden wij heel erg logisch. Pas wanneer de website geld voor je gaat verdie­nen, dan kun je altijd nog aller­lei toeters en bellen toevoegen. 

Een professionele en betaalbare website laten maken

Websi­tes van Coolblue, Booking en Center­Parcs zijn wellicht wat hoog gegre­pen. En deze zijn ook minder betaal­baar voor de ‘gewone’ ondernemer.

Jij kent jouw bedrijf het beste. Jij weet welke klanten je bedient of wilt bedie­nen. Daarom is het vooral belang­rijk om na te gaan wat de website voor jouw bedrijf zou moeten zijn. Er zijn webbou­wers die al een website voor je maken vanaf 599 euro. Als je enkel een website wilt hebben met 5 pagina’s, een paar plaat­jes en wat teksten, dan is dit helemaal prima.

Toch is het verstan­dig om misschien even langer na te denken over je keuze. De ervaring leert namelijk, dat wanneer deze site eenmaal klaar is, dat de site niet helemaal doet wat je ervan verwacht. Ligt dit aan de websi­te­bou­wer. Nee, waarschijn­lijk niet. Deze heeft waarschijn­lijk geleverd wat er is afgesproken.

Veel onder­ne­mers reali­se­ren zich pas na levering wat er nog meer kan, en dus had gekund. Ze nemen vervol­gens contact op met de bouwer van de website om de website verder ‘uit te bouwen’. Tijds­in­ves­te­ring ca. 16 uur (á 100 euro per uur). Hmmm…. de website wordt wat duurder, maar… dan heb je ook wat. Na uitbouw is je site helemaal klaar! Of…. toch niet 🙁

Je website heeft niet de juiste funnels, is niet SEO-geopti­ma­li­seerd, sluit niet aan op je CRM of infor­ma­tie-systeem, enzovoort. Maar ja, als je belt, dan gaat de teller weer lopen. Nou ja, niet de teller, maar je bankrekening.

‘Een website is continu

aan veran­de­ring onderhevig.’

Waarom jouw website laten maken door ForYou Media?

Wij bieden al een website aan voor 265 euro per maand. Looptijd 24 maanden. Daarna maande­lijks opzegbaar.

En nu waarom!

Veel van onze klanten hebben boven­staande ervaring gehad. Wijzelf ook. Een website maken is namelijk een proces. Een proces van maken en daarna blijven verbe­te­ren en optima­li­se­ren. Een betaal­bare website laten maken kan dus wel degelijk. Maar dit doe je volgens ons stapje voor stapje. Denk niet dat je een marathon kan rennen zonder te trainen. Maar je kan je wel goed voorbereiden.

Om deze reden gaan we eerst met je in gesprek. Wat moet de website voor jouw bedrijf doen? Wat vind jij belang­rijk? Hoe wil je dat jouw bedrijf gepre­sen­teerd wordt? 

We helpen je met het vinden van antwoor­den op deze vragen. En ja. Wij zijn kritisch. Zodat we samen een ijzer­sterke website opleve­ren. Om dit te reali­se­ren moeten we wel exact weten welke kant je op wilt óf zou willen gaan. Dan houden we hier rekening mee. Nadat we jouw betaal­bare website hebben gemaakt, nemen we nog 24 maanden de tijd om je site verder te verbe­te­ren en jouw wensen te vervullen.

Wij geloven zo erg in deze aanpak, dat je pas de eerste factuur ontvangt wanneer je website gebouwd is. Dan verdient de website pas geld voor jouw bedrijf. En pas dan hoef je ons te betalen.

Nieuws­gie­rig in hoe we super­snel een knetter­goede website voor jouw bedrijf gaan maken zonder voorfinanciering? 

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.