Wat is content marketing? Twee websites vergeleken

Content marke­ting is een term die je vast eens voorbij hebt horen komen. Wat is content marke­ting? Waarom heeft het zin om hierin te inves­te­ren? Hoe zet je een goede content marke­ting strate­gie op? We kunnen dit uitleg­gen aan de hand van aller­lei techni­sche termen, maar het beste kunnen we het uitleg­gen aan de hand van een voorbeeld.

Twee winkels

Je bent je aan het oriën­te­ren op een aankoop. Je wilt bijvoor­beeld een nieuwe koelkast kopen, omdat de oude inmid­dels sterk aan vervan­ging toe is. In je zoektocht kom je al snel op twee websi­tes terecht. De ene website biedt koelkas­ten aan voor een schap­pe­lijke prijs en laat infor­ma­tie zien over ieder los apparaat. Niks mis mee, in principe. Toch zoek je nog even door, want eigen­lijk doet geen enkele online shopper in één keer een aankoop. De volgende website die je vindt, laat ook verschil­lende produc­ten met duide­lijke beschrij­vin­gen zien, net als de vorige. Toch biedt deze site ook iets extra’s.

Twee verschillende websites

Op de tweede website kom je vrij snel terecht op een blogar­ti­kel met keuze­hulp. Hier staat beschre­ven waar je op kunt letten bij het maken van je keuze. Vervol­gens kom je op een volgend blogar­ti­kel terecht over energie­la­bels, waarin uitge­legd staat wat deze inhou­den en wat een hoger energie­la­bel betekent voor je porte­mon­nee. Je klikt terug naar de verschil­lende koelkas­ten. Door de artike­len heb je nu veel meer grip op welke koelkast geschikt voor je is. Eentje grijpt speci­fiek je aandacht. Toch wacht je nog even met het bestel­len; het is immers een grote aankoop.

Content marketing voorbeelden

In de dagen daarna scroll je hersen­loos door social media en zie je de website weer verschij­nen. Het is natuur­lijk geen toeval, maar dat bedenk je pas op een later moment. Op de Facebook-pagina van de website worden koelkas­ten uitge­licht en zie je berich­ten over klanten die eerder een aankoop bij de webshop hebben gedaan en hier tevre­den mee zijn. Je ziet een video voorbij­ko­men over hoe het instal­la­tie­pro­ces in zijn werk gaat. Je klikt terug naar de website en ziet in een nieuws­be­richt dat er een aanbie­ding is: koop nu een koelkast en deze wordt gratis voor je geïnstal­leerd. Dat is de druppel. Je stopt de koelkast waar je je oog op had laten vallen in het winkel­wa­gen­tje en deze wordt de volgende dag – gratis en wel – geïnstal­leerd. De eerste website die je ooit ook nog had bezocht, komt geen enkel moment meer in je gedach­ten voor.

Content marketing brengt de uitstraling van jouw bedrijf naar een hoger niveau

Wat is content?

Het verschil tussen de websi­tes is dat eentje actief is met een content marke­ting strate­gie en de ander niet. Op een website vind je dus naast speci­fieke product­in­for­ma­tie nog veel meer content die je verder kan helpen. Je ziet dat de website actief is, dat het bedrijf klaarstaat om je te helpen en dat eerdere klanten tevre­den zijn. Dit straalt zowel autori­teit als betrouw­baar­heid uit. Daarnaast zorgt de content marke­ting ervoor, zoals te zien is in de content marke­ting voorbeel­den, dat je vaker en actie­ver in contact staat met het bedrijf. Bijvoor­beeld dat deze nog eens in Google Ads of op social media verschijnt, nadat je de website hebt bezocht.

Wat kan content marketing doen voor jouw bedrijf?

Content marke­ting brengt de uitstra­ling van de commu­ni­ca­tie van jouw bedrijf naar een hoger niveau. Door herken­ning en beleving in je content te stoppen, maak je verha­len die aanspre­ken. Verha­len die je klanten weten te raken. Op deze manier kun je met content marke­ting nieuwe klanten berei­ken en hen prikke­len om steeds meer over je te leren kennen.

Wil je meer weten over het uitbe­ste­den van content marke­ting of social media marke­ting uitbe­ste­den en wat dat voor jouw bedrijf kan beteke­nen? ForYou Media helpt je hierbij graag. Neem dan contact met ons op!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.