Adverteren op Instagram: waarom zou je?

Er zijn aller­lei manie­ren om het succes van je onder­ne­ming te vergro­ten. Je kunt je website laten verbe­te­ren, je kunt folders versprei­den, je kunt op beurzen gaan staan… Maar je kunt ook met relatief weinig geld en moeite ervoor zorgen dat meer poten­ti­ële klanten in aanra­king komen met je bedrijf. Je kunt bijvoor­beeld op adver­te­ren op Instagram. 

Veel meer mogelijkheden

De tijd dat je je naams­be­kend­heid voorna­me­lijk kon vergro­ten door een adver­ten­tie in een krant of een folder in de brieven­bus ligt al ver achter ons. Er zijn nu veel meer mogelijk­he­den om onder de aandacht te komen van je doelgroep, en het is de moeite waard om je daarin te verdie­pen. Wat past het beste bij jou en je bedrijf? Wellicht is het adver­te­ren op sociale media niet het eerste waar je aan denkt, maar het kan je wél veel opleve­ren. Zoals het adver­te­ren op Instagram.

Adverteren op Instagram

Adver­te­ren op Instagram is iets anders dan een bericht plaat­sen op dit platform. Natuur­lijk kan het ook zinvol zijn om berich­ten te plaat­sen, maar die zullen voorna­me­lijk gezien worden door mensen die jouw bedrijf al volgen. Dat is op zich goed, want zo hou je contact met je klanten, maar het levert je niets extra’s op. Met het adver­te­ren via Instagram kun je, net als op Facebook, je bereik flink vergroten. 

Breed publiek

Een adver­ten­tie­cam­pagne op sociale media, dus ook op Instagram, ziet er anders uit dan een tijdlijn­be­richt dat je plaatst. Een campagne moet een breed publiek aanspre­ken, dus het is dan niet verstan­dig om een nieuw­tje te delen waar mogelijk maar weinig mensen in geïnte­res­seerd zijn. Dat is ook iets om in het achter­hoofd te houden. Het is belang­rijk om je bij het adver­te­ren op Instagram te richten op datgene waar je poten­ti­ële klanten naar op zoek zijn. 

Verschillen

Facebook en Instagram zijn als platform allebei onder­deel van Meta, maar er zijn duide­lijke verschil­len. Waar Facebook meer gericht is op tekst, is Instra­gram vooral gericht op afbeel­din­gen. Er is ook een verschil in leeftijd van de gebrui­kers: Instagram is vooral populair onder jongere gebrui­kers dan Facebook. Dat is nuttig om te weten; zeker wanneer je je met je bedrijf (ook) richt op een wat jongere doelgroep.

Een campagne moet een breed publiek aanspreken

Adverteren op Instagram uitbesteden

Je kunt natuur­lijk in het wilde weg adver­te­ren, maar dat is eigen­lijk geen goed idee. Hoe voorkom je dat een adver­ten­tie­cam­pagne op Instagram mogelijk wegge­gooid geld is? Door ons jou te laten helpen! Wij hebben veel kennis en ervaring rond campag­nes voor Facebook én Instagram. Daardoor kunnen wij onder­ne­mers in aller­lei branches helpen om hun succes te vergroten.

Meerdere voordelen

Maar wat levert dit je nou op? Dat is je misschien niet helemaal duide­lijk. Wanneer je het op Instagram adver­te­ren­uit­be­steedt aan ons, zorg je voor: 

  • Berich­ten die een groot publiek aanspreken
  • Een betere zicht­baar­heid bij je doelgroep
  • Een groter aantal bezoe­kers op je website
  • Een grotere naamsbekendheid
  • Een verbe­te­ring van het imago van je bedrijf
  • Meer tijd voor je klanten en voor jezelf

Investeren

Waar wacht je dus op? Een groter succes van je onder­ne­ming komt je, uitzon­de­rin­gen daarge­la­ten, niet aanwaaien. Daar moet je in inves­te­ren. Wanneer je met een goed marke­ting­com­mu­nic­tie­bu­reau gaat samen­wer­ken, zorg je ervoor dat je een grotere zicht­baar­heid krijgt en dus meer websi­te­be­zoe­ken. En dat zonder dat je er zelf moeite voor hoeft te doen!

Helemaal ontzorgen

We zijn niet alleen gespe­ci­a­li­seerd in het adver­te­ren op Instagram en Facebook, maar kunnen je helemaal ontzor­gen op het gebied van marke­ting. Van websi­te­tek­sten tot een eigen magazine, van flyers tot banners en van fotogra­fie tot een nieuwe huisstijl: wij kunnen het voor jou verzorgen. 

Ben je nieuws­gie­rig gewor­den hoe we dit voor jouw bedrijf aanpak­ken? Bel dan 050–7600800.

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.