Commercieel marketingmedewerker /
Commercieel marketeer (junior)

De gehei­men van social media zijn voor jou gesne­den koek. Boven­dien vind je niets leuker dan je bezig­hou­den met het uitden­ken van de aller­beste (online) marke­ting­stra­te­gieën. Daarnaast leg je graag contact met (poten­ti­ële) opdracht­ge­vers om ze te overtui­gen van het belang van marketingcommunicatie.

Commercieel marketingmedewerker /
Commercieel marketeer (junior)

De gehei­men van social media zijn voor jou gesne­den koek. Boven­dien vind je niets leuker dan je bezig­hou­den met het uitden­ken van de aller­beste (online) marke­ting­stra­te­gieën. Daarnaast leg je graag contact met (poten­ti­ële) opdracht­ge­vers om ze te overtui­gen van het belang van marke­ting­com­mu­ni­ca­tie.

Als commer­ci­eel marketingmedewerker/commercieel marke­teer (junior) ben jij hét talent dat de schakel vormt tussen account­ma­na­gers, tekst­schrij­vers, vormge­vers, marke­teers en de opdracht­ge­ver. Jij ziet kansen, kan anderen hiervoor enthou­si­as­me­ren en zet je volle­dig in om deze kansen vervol­gens om te zetten in succes­sen en resultaat.

Wat ga je doen?

 • Social media: accounts en campag­nes instel­len, beheren en optima­li­se­ren, en rappor­te­ren over de behaalde resultaten
 • SEA: campag­nes instel­len, beheren en optima­li­se­ren, en rappor­te­ren over de behaalde resultaten
 • (Poten­ti­ële) opdracht­ge­vers actief benade­ren en het contact met hen onder­hou­den via diverse communicatiekanalen
 • Meeden­ken, advise­ren en optima­li­se­ren over/van marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gieën, voor onszelf en onze opdrachtgevers

Wie ben jij en wat kun je?

Je hebt…

 • veel kennis van Facebook, Instagram, Google en social media in het algemeen
 • commer­ci­eel inzicht
 • een spontane en vlotte babbel
 • strate­gi­sche en analy­ti­sche vaardigheden
 • goede beheer­sing van de Neder­landse taal in woord en geschrift
 • bij voorkeur een relevante oplei­ding gevolgd en/of ervaring opgedaan

… maar we vinden talent minstens zo belang­rijk. Je wilt graag steeds een beetje beter worden in wat je doet. Uiter­aard heb je interesse in marke­ting, media en het benade­ren van poten­ti­ële opdracht­ge­vers. Daarnaast heb je een dienst­ver­le­nende, spontane en proac­tieve houding en ben je een goede en leuke gespreks­part­ner voor collega’s en opdrachtgevers.

Wij zijn ForYou Media: wij helpen midden- en klein­be­drij­ven in Neder­land bij het optima­li­se­ren van hun uitstra­ling, imago en groei. Waar andere online marke­ting­bu­reaus zich focus­sen op de techniek, focus­sen wij ons op het bedrijf van de opdracht­ge­ver. We geloven dat het beste­den van aandacht aan de basis van een bedrijf zorgt voor betere resul­ta­ten op de lange termijn. Dit doen we door content, marke­ting en media samen te brengen, hoge kwali­teit en service te bieden en op een begrij­pe­lijke en eerlijke manier te communiceren.

Waarom passen wij bij jou?

Humor vind je belang­rijk en jij wilt jezelf graag blijven ontwik­ke­len binnen een stimu­le­rende werkom­ge­ving. Naast gezel­lig­heid op de werkvloer, tijdens de lunch en bij de bedrijfs­uit­jes wil je ook hard en gefocust aan de slag te kunnen. Je vindt het ook leuk om contact te hebben met verschil­lende collega’s om samen de opdracht­ge­ver optimaal te kunnen helpen. Tot slot vind je het belang­rijk om naast de begelei­ding die je krijgt ook zelfstan­dig bezig te kunnen zijn. We zijn een gezel­lig, divers en enthou­si­ast team, al zeggen we het zelf!

Wat mag jij van ons verwachten?

Jij krijgt…

 • Een start­sa­la­ris vanaf 2.100 euro bruto per maand (o.b.v. 40 uur)
 • 21–28 werkuren per week
 • Een werkplek waar je je volop kunt ontwikkelen

Je start bij ons altijd met een arbeids­over­een­komst van 3 maanden. In deze drie maanden krijg je inten­sieve begelei­ding en coaching. Je krijgt de kans om het bedrijf en je collega’s beter te leren kennen en andersom natuur­lijk ook. Ben je na die drie maanden nog steeds blij met ons en wij met jou? Dan gaan we natuur­lijk verlen­gen. Ook gaan we met elkaar in gesprek over een eventu­ele verho­ging van jouw salaris en werkuren.

Wat nu?

Heb jij zin om van start te gaan? We horen graag van je! Stuur je motiva­tie­brief, je CV en een foto (!) naar hrm@foryoumedia.nl. Onder­bouw waarom juist jij zo goed bij ons zou passen. 

Mocht je nog vragen hebben, bel dan gerust. Je mag vragen naar Gerben Land (Opera­ti­o­neel Manager). Hij is dagelijks bereik­baar op 050 – 7600813.

Binnen twee tot vijf werkda­gen reage­ren we op je sollicitatie.

Acqui­si­tie naar aanlei­ding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.