Marketingtips

speci­aal voor kapsalons

Marke­ting is net als klussen of een verbou­wing. Sommige zaken doe je (liever) zelf en sommige zaken besteed je helemaal uit. Wij willen je in ieder geval inspi­re­ren met tips en advies. Download daarom gratis en zonder je gegevens in te vullen onze tipgids voor marke­ting­com­mu­ni­ca­tie in de beautybranche.

Wil je liever geen bestand downlo­a­den, maar ben je wel benieuwd? Check de tips direct hierboven.

We zijn er voor je

We willen zoveel mogelijk onder­ne­mers en bedrij­ven helpen met hun marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Met tips, inspi­ra­tie en advie­zen willen we je verder helpen. Heb je meer onder­steu­ning nodig? Ook dan zijn we er voor je.

Veel van onze diensten in marke­ting­com­mu­ni­ca­tie zijn verkrijg­baar als abonne­ment. Hierdoor kun je eenvou­dig produc­ten uitpro­be­ren, combi­ne­ren of wisse­len. Zo kun je zelf ervaren wat voor jouw bedrijf, organi­sa­tie of merk het beste werkt.

Ieder abonne­ment kost slechts 265 euro per maand. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Hulp of advies nodig of even sparren? 

Bel met onze adviseurs: 050 — 7600 800

Onze aanpak

We bieden slimme, creatieve en pragma­ti­sche marketingoplossingen.

We staan je bij waar jij wilt, we dragen ideeën aan en we bieden je handrei­kin­gen. Door het creëren én versprei­den van goede content binnen jouw doelgroep zorg je ervoor dat mensen voor jouw bedrijf, organi­sa­tie of merk kiezen.

We helpen je graag verder!