‘Ze waren onze redder in nood’

‘ForYou Media was onze redder in nood. Als zij niet hadden willen insprin­gen op het moment dat er bij ons een probleem ontstond en we drie of vier weken voor de deadline zaten, had ons magazine Onder­ne­mers­ZINe niet gemaakt kunnen worden’, blikt Ramona van Urk, één van de stuwende krach­ten achter het blad, opgelucht terug.

Magazine

Ramona had in het verle­den al eens contact gehad met Paul, de eigenaar van ForYou Media. ‘Ik wilde toen een magazine laten maken – overi­gens een heel ander magazine dan het Onder­ne­mers­ZINe hoor – en Paul is hier toen zelfs nog langs geweest. Maar toen kwam corona en is alles stilge­zet. En het is er daarna ook niet meer van gekomen.’

Voor en door ondernemers

Intus­sen ontstond er een nieuw idee: een magazine voor en door onder­ne­mers. ‘We hadden al een team om ons heen verza­meld’, vertelt Ramona verder. ‘We waren ook al een heel eind op weg toen vlak voor de deadline onze tekst­schrij­ver uitviel. Waar moesten we zo snel iemand vandaan halen die nog even tien teksten voor ons kon schrij­ven? Toen moest ik ineens aan Paul denken. Ik heb contact gezocht en hem het dilemma voorge­legd. Hij begreep ons, hij was echt onze redder in nood. En dit was natuur­lijk meteen een mooie oefening om te zien of we dat andere magazine ook samen kunnen doen’, lacht Ramona.

‘Waar moesten we zo snel iemand vandaan halen die snel tien teksten voor ons kon schrijven?’

- Ranoma van Urk – OndernemersZINe

Verwarrend

‘Het was natuur­lijk best wel spannend hoe het blad ontvan­gen zou worden’, bekent Ramona eerlijk. ‘Maar de reacties waren heel positief. Onder­ne­mers­ZINe schepte bij sommige mensen echter wat verwar­ring. Ze zagen het aan voor het blad van de gemeente Noord­oost­pol­der – Onder­ne­mers Centraal – of voor het blad Inter­com dat alleen de leden van de bedrijfs­ver­e­ni­ging krijgen. Voor het volgende nummer – het is de bedoe­ling dat Onder­ne­mers­ZINe twee keer per jaar uitkomt – moeten we dat beter commu­ni­ce­ren. Ons magazine is er voor álle onder­ne­mers in de Noord­oost­pol­der én Urk. Het wordt dus breder gedra­gen dan de twee bestaande bladen.’

Weer in gesprek?

Ramona: ‘De samen­wer­king met ForYou Media is goed beval­len. Dat ging perfect. Er was veel contact. Bijna dagelijks. Als dat andere magazine, waarvoor we in eerste instan­tie contact met Paul hebben gehad, er toch nog komt, gaan we beslist weer in gesprek!’

Ramona van Urk
Onder­ne­mers­ZINe

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.