‘Ik wil nummer 1 staan in Google’

Yvette Vlaar vertelt enthou­si­ast over haar samen­wer­king met ForYou Media. ‘Ik heb net weer voor een jaar bijge­te­kend. Het scheelt me zoveel tijd dat ik me niet meer met mijn social media hoef bezig te houden. Dat had bij mij al nooit zo’n hoge priori­teit, en daarom schoot het er ook nogal eens bij in. De tijd ontbrak me gewoon. Het is fijn dat dat nu is overge­no­men, dat campag­nes gewoon doorlo­pen en ik ‘zicht­baar’ blijf.’

Goede klik

De afscheids­fo­to­grafe kwam via een bevriende uitvaart­lei­der met ForYou Media in contact. ‘Ik was zoekende naar een marke­ting­bu­reau en zij raadde me ForYou Media aan. Ik wilde niet meer alles zelf doen en het dolgraag uit handen geven. Toen Paul me belde, was er meteen een goede klik. Toen was de keuze snel gemaakt.’

Uitvaartnetwerk

‘Of er aan mijn zicht­baar­heid als afscheids­fo­to­graaf iets verbe­terd is, is nog moeilijk te meten’, is Yvettes conclu­sie. ‘Opdrach­ten daarvoor krijg ik op dit moment vooral via uitvaart­lei­ders, dus op dat gebied ben ik keihard aan het netwer­ken. Ik ben bezig om in Noord-Holland het uitvaart­net­werk vorm te geven door de verbin­ding te zoeken met uitvaart­lei­ders en ieder­een die werkzaam is in de uitvaart­bran­che. Door dat nog verder uit te breiden, kun je ieder­een een stukje verder helpen.’

Afscheidsplan

‘Afscheids­fo­to­gra­fie is bij veel mensen nog niet zo bekend. En dat is jammer want 60% van de mensen die op korte termijn gaan overlij­den, zijn daar zelf al van op de hoogte. Vaak gaan ze hun afscheid al een beetje vormge­ven door alvast een kist uit te kiezen, zich bezig te houden met de tekst op de rouwkaart en muziek voor hun afscheids­ce­re­mo­nie te selec­te­ren. De gedachte aan een afscheids­fo­to­graaf komt meestal niet in hen op, terwijl dat toch ook heel waarde­vol is. Die mogelijk­heid moet beken­der worden en dat kost tijd. Eigen­lijk zou ik willen dat er zoiets als een afscheids­plan komt. Een soort draai­boek. Je kunt immers pas kiezen als je de keuze kent.’

‘Mijn cursussen zitten nu heel snel vol’

- Yvette Vlaar – Yvette Vlaar Afscheidsfotografie

Opleiding afscheidsfotograaf

Toch vertrouwt ze erop dat die bekend­heid in de toekomst helemaal goed zal komen. ‘Ik zie dat aan de aanmel­din­gen voor de Oplei­ding Afscheids­fo­to­gra­fie die ik geef. Ook dát vind ik fantas­tisch om te doen’, straalt Yvette. ‘Het is belang­rijk om goede uitvaart­fo­to­gra­fen op te leiden en die oplei­din­gen zitten nu wel meteen vol dankzij social media. De cursis­ten komen er vanuit heel Neder­land op af.’

Wensen en doelen 

Yvettes wens – nummer 1 staan op Google – hoopt ze met behulp van ForYou Media zo snel mogelijk in vervul­ling te zien gaan. ‘En ik zou graag nog meer afscheids­re­por­ta­ges willen doen. Ook buiten mijn regio. Dat parti­cu­lie­ren buiten Noord-Holland mij eveneens kunnen vinden en bellen en dat ik die mensen van mooie foto’s kan voorzien. En ooit hoop ik een eigen afscheids­lo­ca­tie te kunnen reali­se­ren. Compleet met een aula voor diensten, 24 uurska­mers en een koelruimte’, droomt Yvette hardop. ‘Binnen­kort krijg ik een heel nieuwe website, en die moet natuur­lijk ook gepro­moot worden. Dat laat ik tegen die tijd met een gerust hart aan ForYou Media over.’

Ontzorgen

‘Want de samen­wer­king met ForYou Media is goed. De lijnen zijn kort en Mariëlle en Sabine denken met me mee en zorgen ervoor dat ik ontzorgd word. En ja, natuur­lijk zou ik willen dat de resul­ta­ten sneller zicht­baar werden. Dat die direct meetbaar zijn. Maar dat is niet zo. Het kan immers jaren duren voordat iemand een afscheids­fo­to­graaf nodig heeft. Daarom is het ook zo belang­rijk dat we met campag­nes en promo­ties op social media voor meer naams­be­kend­heid zorgen. Dan komt de rest vanzelf. Ik moet gewoon nog een beetje geduld hebben.’

Yvette Vlaar
Yvette Vlaar Afscheids­fo­to­gra­fie

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.