‘Ik ben bezig met hoe we opdrachtgevers nog beter kunnen ondersteunen’

Sabine is coördi­na­tor marke­ting bij ForYou Media. ‘Ik kwam binnen onder Mariëlle en leerde steeds meer zelfstan­dig oppak­ken. Zo ben ik de socials ingerold en mijn eigen afdeling binnen ForYou Media gestart,’ vertelt ze stralend.

Waarom heb je dit beroep gekozen?

‘Toen ik mijn studie­keuze moest maken, wist ik het niet. Ik dacht: ‘Ik ga wel iets doen in marke­ting.’ Toen ik geslaagd was, kwam ik de vacature bij ForYou Media tegen. De functie was nieuw en vroeg om veel eigen input. Bij het solli­ci­ta­tie­ge­sprek klikte het meteen. In het begin kreeg ik hulp van Mariëlle, maar ik ben uitein­de­lijk zelf het social media-gedeelte ingerold en uitge­groeid tot coördi­na­tor Social Media.’

Hoe is je baan veranderd door de tijd heen?

‘Naast coördi­na­tor social media ben ik nu samen met Moniek verant­woor­de­lijk voor al onze (toekom­stige) opdracht­ge­vers. In deze rol commu­ni­ce­ren we met opdracht­ge­vers over aller­lei zaken, van ‘even inchec­ken’ tot mijlpa­len vieren. We zorgen dat zij 100% tevre­den zijn. Soms maken we ook foto’s of video’s voor hun marke­ting. Het is een gewel­dige baan, waarin ik ben gegroeid van social media­freak naar een rol met uitge­breide commu­ni­ca­tie met onze opdrachtgevers.’

Welke vraag krijg je vaak van opdrachtgevers, en hoe beantwoord je deze?

‘Vaak vragen opdracht­ge­vers hoe vaak ze moeten posten op social media. Wij plaat­sen standaard een keer per week, tenzij anders afgespro­ken. Ik raad aan zelf daarnaast posts te plaat­sen om persoon­lijk­heid te brengen. Elke opdracht­ge­ver vraagt een andere aanpak, omdat de doelen verschil­len. Een andere veelge­stelde vraag is: ‘Wat levert het op?’ Een campagne belooft geen nieuwe klanten, maar wel meer zicht­baar­heid en websi­te­klik­ken, wat leidt tot meer aandacht.’

Je kunt één product van ForYou Media aanbevelen. Welke zou dat zijn, en waarom?

‘Het is moeilijk om er één te kiezen, omdat het afhangt van de opdracht­ge­ver. Mijn advies is om te zorgen dat de basis goed staat: uitstra­ling, huisstijl en imago. Zonder deze elemen­ten zijn andere marke­ting­on­der­de­len niet effectief.’

‘Het is een geweldige baan, waarin ik ben gegroeid van social mediafreak naar een rol met uitgebreide communicatie met onze opdrachtgevers’

- Sabine Postma

Welke recente trends in de marketingindustrie hebben jouw aandacht?

‘Social media trends veran­de­ren snel. Veel trends zijn gefocust op het Ameri­kaanse publiek, dus we moeten filte­ren of ze relevant zijn voor onze opdracht­ge­vers. LinkedIn en Pinte­rest worden steeds belang­rij­ker. We probe­ren continu mee te bewegen met veran­de­rin­gen, terwijl we de behoef­ten van onze opdracht­ge­vers niet uit het oog verliezen.’

Welke vaardigheden zijn cruciaal voor succes in jouw rol bij ForYou Media?

‘Goed kunnen luiste­ren is essen­ti­eel. Advie­zen moeten gebaseerd zijn op wat opdracht­ge­vers vertel­len. Flexi­bi­li­teit is ook belang­rijk, omdat social media zo snel veran­dert. Als je niet snel kunt schake­len, loop je achter. De berichts­vor­men en platfor­men veran­de­ren continu, dus snel aanpas­sen is super­be­lang­rijk in mijn functie.’

Wat is een waardevolle tip die je elke ondernemer zou geven?

‘Zet niet zomaar op elk platform je social media op. Kijk waar je doelgroep actief is. Voor de zakelijke markt is LinkedIn geschikt, voor de beauty­sec­tor zijn Facebook, Instagram en Pinte­rest beter. Bepaal welk platform geschikt is voor jouw doelgroep. TikTok is bijvoor­beeld nuttig voor Gen Z. Overweeg goed welke platforms je gebruikt om je doelgroep het beste te berei­ken. En vergeet niet: foto’s zijn heel belang­rijk. Mensen willen mensen zien, en foto’s kunnen als bewijs­last van je vaardig­he­den dienen.’

Als je een dag mocht ruilen van baan met iemand binnen ForYou Media, wie zou dat zijn?

‘Met Leoni. Ik vind de vormge­vings­kant van ons bedrijf echt heel tof. Ik heb er geen oplei­ding in, maar ik maak graag stories of reels. Als ik een vormge­vings­do­cu­ment open en de samen­hang zie tussen kleuren en tekst, denk ik: ‘Wat tof dat je dit van een leeg blad kunt maken.’’

Als je een superkracht zou kunnen hebben die je zou helpen in je werk, welke zou dat zijn en waarom?

‘Nooit meer hoeven slapen zou ik perfect vinden. Ik heb altijd het idee dat ik uren tekort kom. Na veel overleg­gen wil ik nog meer doen. Ik krijg altijd veel ideeën uit interne brain­storm­ses­sies en heb daarnaast mijn eigen planning. Ja, nooit meer hoeven slapen zou ideaal zijn.’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.