‘Het is fijn om een mediapartner te hebben die me ondersteunt’

Saskia Brein­burg moet goed naden­ken over de vraag hoe en wanneer haar contact met ForYou Media ontstond. ‘Eerlijk gezegd weet ik dat niet meer. Ik denk dat ik destijds zelf contact heb opgeno­men met ForYou Magazine. Ineens was het er gewoon. Dat is jaren geleden en de meeste mensen hadden toen geen idee wat osteo­pa­thie was’, blikt Saskia terug. ‘Het is nu misschien wel iets beken­der, maar nog steeds weten veel mensen niet met wat voor klach­ten je bij mij terecht­kunt. Daarom is het ook zo belang­rijk dat mijn website goed in elkaar zit en er veel infor­ma­tie op staat.’

‘Het is fijn om een mediapartner te hebben die me ondersteunt’

Saskia Brein­burg moet goed naden­ken over de vraag hoe en wanneer haar contact met ForYou Media ontstond. ‘Eerlijk gezegd weet ik dat niet meer. Ik denk dat ik destijds zelf contact heb opgeno­men met ForYou Magazine. Ineens was het er gewoon. Dat is jaren geleden en de meeste mensen hadden toen geen idee wat osteo­pa­thie was’, blikt Saskia terug. ‘Het is nu misschien wel iets beken­der, maar nog steeds weten veel mensen niet met wat voor klach­ten je bij mij terecht­kunt. Daarom is het ook zo belang­rijk dat mijn website goed in elkaar zit en er veel infor­ma­tie op staat.’

Up-to-date

‘Mijn oude website was op een gegeven moment niet meer bevei­ligd. Daarom ben ik ook zo blij met de nieuwe site die ForYou Media voor me gemaakt heeft. Ze onder­hou­den hem ook voor me en dat vind ik erg fijn. Want zelf heb ik daar helemaal geen kaas van gegeten. De infor­ma­tie is nu altijd up-to-date en dat helpt om mijn site goed zicht­baar en vindbaar te maken en te houden.’

Mond-tot-mondreclame

‘Vaak komen mensen via mond-tot-mondre­clame bij me terecht. Dan horen ze van iemand dat ze eens naar een osteo­paat moeten gaan. Door te googe­len, komen ze dan vanzelf op mijn website terecht. De weten­schap dat die nu goed is en dat er veel infor­ma­tie op staat, maakt me blij. Vaak wordt er dan online direct al een afspraak gemaakt.’

Verschillende producten

‘In het magazine sta ik al een poos niet meer, omdat ik me toch meer op mijn website wil concen­tre­ren. Zo heeft ForYou Media bijvoor­beeld een serie blogar­ti­ke­len voor me geschre­ven, en momen­teel heb ik een module waarbij ze cliën­ten van mij inter­vie­wen. Derge­lijke reviews en succes­ver­ha­len zorgen eveneens voor meer traffic naar mijn website. Net als de social­m­e­dia­be­rich­ten die ze een periode voor me hebben gemaakt. Social media vind ik zelf wat ingewik­keld. Dat komt omdat ik er zelf ook niet veel op zit. Ik ben heus niet op mijn achter­hoofd geval­len, maar voor mij is het niet dummy­p­roof genoeg of zo’, schatert Saskia. ‘Daarom is het ook zo fijn om een media­part­ner te hebben die me in al dat soort dingen helpt en ondersteunt.’

‘Goed te bereiken, altijd vriendelijk en goede ondersteuning: ze ontzorgen me

- Saskia Brein­burg – Osteo­pa­thie Veerkracht

Warm en persoonlijk

‘Ik werk eigen­lijk al best wel lang samen met ForYou Media’, reali­seert Saskia zich. ‘Het voelde gelijk goed. Ook in een periode dat het voor mij allemaal wat minder gemak­ke­lijk was, werd er altijd samen gekeken hoe ze me konden onder­steu­nen. Wat ze voor me konden doen. Het contact was en is altijd warm en persoon­lijk. En als het goed zit, zit het voor mij ook goed. Dan heb ik helemaal geen behoefte om verder te kijken of ik ergens anders misschien goedko­per uit ben.’

Toekomst

Als Saskia naar de toekomst kijkt, ziet ze nog wel meer mogelijk­he­den waarbij ForYou Media iets voor haar kan beteke­nen. ‘Ik zou ooit graag een soort van online programma met cursus­sen op mijn vakge­bied willen aanbie­den’, droomt Saskia hardop. ‘Daar zou dan een nieuwe pagina in de website voor moeten worden gemaakt. Ook zit ik weleens aan het maken en versprei­den van een nieuws­brief te denken. Maar het zijn voorlo­pig alleen nog maar plannen hoor. Ik weet niet of het er ooit van komt, want er is nog niets concreet. Maar ik weet zeker dat als het zover komt ForYou Media daar ook weer een rol in kan spelen. Het is gewoon een fijne media­part­ner: goed te berei­ken, altijd vrien­de­lijk en goede onder­steu­ning. Ze ontzor­gen me.’

Saskia Brein­burg
Osteo­pa­thie Veerkracht

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.