‘Ik mag laten zien wat ik allemaal nog meer kan’

‘Dit is mijn eerste kantoor­baan’, reali­seert Angela Mennes zich. ‘Op basis van verha­len die ik had gehoord, verwachtte ik dat het kantoor­le­ven grijs en saai zou zijn en ik de hele dag op mijn kont zou zitten. Hm, niet iets wat me echt leuk leek. Of iets als zo’n Google-kantoor met schom­mels in de kantine en verplicht basket­bal­len. Nee, ook dat trok me niet echt aan. Maar bij ForYou Media is het geluk­kig allemaal anders. Wat norma­ler en er werken hier ook een paar gezel­lige ‘gekkies’. Daar hou ik wel van. Het is hier gewoon leuk!’

Hou jij van schrijven?

Na haar studies Europese talen en cultu­ren, Applied Linguis­tics en Neuro­lin­guis­tics wilde Angela eigen­lijk Klinisch Lingu­ïst worden. ‘Maar daar was hier in het Noorden geen baan in te vinden. En ik wilde tóch hier blijven. Maar ja, wat ging ik dan doen? En toen kwam ineens die vacature van ForYou Media voorbij. ‘Hou jij van schrij­ven?’, stond er in de kop. Ja! Dat wilde ik. Schrij­ven deed ik immers al van jongs af aan: van dagboe­ken volpen­nen tot versla­gen van volley­bal­wed­strij­den maken. Dus ik heb gesolliciteerd.’

Specialist in van alles en nog wat

En daar heeft Angela nog geen moment spijt van gehad. ‘Het is een heel goede zet geweest’, klinkt het enthou­si­ast. ‘Eigen­lijk dacht ik dat ik vooral veel over beauty, health en lifestyle zou schrij­ven, maar het is veel breder dan dat. En dat vind ik ontzet­tend leuk, want op die manier word je eigen­lijk een beetje speci­a­list in van alles en nog wat. Heel interessant!’

Trots

‘Neem nu de artike­len die ik mag schrij­ven voor het audio­merk Pink Faun. Ik werkte hier denk ik nog maar ander­halve maand toen ik voor deze nieuwe klant blogar­ti­ke­len mocht schrij­ven. Ze wilden prikke­lende, enthou­si­as­me­rende en inspi­re­rende artike­len. In het Engels! Hierin mocht ik best de grenzen opzoe­ken. Dat was iets heel anders dan ik gewend was, maar ik ben aan het schrij­ven gegaan en de opdracht­ge­ver was daar meteen heel enthou­si­ast over. Ik trouwens ook. Ik heb de link van mijn eerste blog dan ook met ieder­een die het maar wilde lezen gedeeld’, grijnst Angela. ‘Of de succes­ver­ha­len die ik voor CDC Complete Tandzorg schrijf. Dat doe ik al sinds de eerste week dat ik hier werk. Binnen­kort ga ik zelfs naar hen toe voor mijn eerste klant­be­zoek! Ik ben er best trots op dat ik al zo lang en consis­tent voor derge­lijke opdracht­ge­vers mag schrijven.’

‘Ik wil gewoon lekker veel leren, schrijven en dingen maken waar ik trots op ben’

- Angela Mennes

Regelmatige contacten

‘Ik kan echt blij worden van contac­ten met opdracht­ge­vers. Voor de meesten mag ik vaker schrij­ven en daar heb ik dan ook regel­ma­tig contact mee. Dan bouw je toch een band met iemand op. Zoals met spiri­tu­eel coach Margret Schmetz, een ontzet­tend leuk mens! Of met Jenni­fer Heinze van Memory Bodycas­ting. Zij maakt gedetail­leerde 3D afdruk­ken van bijvoor­beeld de handen van mensen die gaan sterven of een stilge­bo­ren kindje. Een tastbare herin­ne­ring. Ik vind het zó mooi dat ik iemands verhaal over zoiets persoon­lijks mag opschrij­ven. Fijn dat ik iets kan bijdra­gen om het verlies van een dierbare een beetje lichter te maken.’

Coole en gave kans

‘Al snel mocht ik verant­woor­de­lijk­he­den overne­men van Amarenske, die kort daarna met zwanger­schaps­ver­lof ging. Ik kreeg dus meteen al een heel coole en gave kans om te laten zien dat ik naast het schrij­ven van artike­len nog meer kan doen, zoals de planning.’

Verder groeien

‘In de toekomst hoop ik nóg verder te groeien op persoon­lijk vlak én een grotere range te krijgen in mijn schrijf­stijl. Dat kan hier ook, omdat we zoveel verschil­lende soorten opdracht­ge­vers hebben. En ik hoop dat ForYou Media verder groeit, waardoor we nóg grotere opdracht­ge­vers krijgen waar ik me tegen­aan mag bemoeien. Ik wil gewoon lekker veel leren, schrij­ven en dingen maken waar ik trots op ben.’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.