Sociale media strategie 

Heb je weleens nagedacht over een goede sociale media strate­gie? Door hierin te inves­te­ren kom je beter onder de aandacht van poten­ti­ële klanten, zodat je bedrijf nóg succes­vol­ler wordt.

Sociale media

Goed, je hebt al een website waardoor je huidige klanten en poten­ti­ële klanten je kunnen vinden op inter­net. Dan ben je al een heel eind, want bezoe­kers kunnen lezen wat je doet en hoe ze contact met je kunnen opnemen. Het lastige is dat je voor een belang­rijk deel alleen bezocht wordt door mensen die op jouw bedrijfs­naam hebben gezocht. Maar je wilt eigen­lijk ook dat je site bezocht wordt door mensen die niet eerder op je site zijn geweest, maar wel geïnte­res­seerd zijn in je aanbod: je diensten of produc­ten. Hoe kun je er nou voor zorgen dat dat gebeurt? Met sociale media!

Handig instrument

Sociale media vormen een handig instru­ment om klanten te verlei­den om op je site te kijken. Het begint eigen­lijk met een bedrijfs­pa­gina op Facebook, en eventu­eel ook op Instagram. Van deze twee vormen van sociale media is Facebook het belang­rijkst, omdat dit medium meer gericht is op het delen van teksten, terwijl de focus van Instagram meer ligt op het delen van foto’s. Wanneer je geregeld iets post op je bedrij­ven­pa­gina op Facebook, hou je je klanten op de hoogte van nieuw­tjes rond je bedrijf. 

Gerichte campagne

Een nadeel is dat je niet wordt opgemerkt door mensen die jouw bedrijf niet kennen. Een gerichte Facebook­cam­pagne zorgt er echter voor dat je ook onder de aandacht komt van poten­ti­ële nieuwe klanten! Die zien de berich­ten en worden verleid om te kijken op je site, of een speci­fiek onder­deel van je site.

‘Wij helpen je bij je sociale media strate­gie

De juiste doelgroep

Maar hoe moet zo’n campagne eruit­zien? Wanneer je een kapsa­lon hebt in Deven­ter, heeft het weinig zin om te mikken op nieuwe klanten uit Leeuwar­den. Maar het kan wél interes­sant zijn om je in je Facebook­cam­pagne te richten op inwoners van de vele dorpen om Deven­ter heen. Is jouw kapsa­lon er alleen voor dames? Dan is het niet nodig om heren te willen berei­ken. Je begrijpt het al: zo’n Facebook­cam­pagne heeft het meeste succes wanneer de juiste doelgroep bereikt wordt. En hoe bereik je dat? Met een goede sociale media strategie! 

Sociale media strategie

Wij zijn gespe­ci­a­li­seerd in het inzet­ten van sociale media voor bedrij­ven (en nog veel meer). We kunnen dus ook samen met jou een prima sociale media strate­gie bepalen. Onder­deel daarvan kan een campagne zijn, maar we kunnen ook alleen jouw tijdlijn­be­rich­ten voor je maken. Dan schrij­ven we aantrek­ke­lijke teksten, combi­ne­ren die met aanspre­kende beelden en plannen die in op je sociale media. Zo heb je er geen omkij­ken meer naar, terwijl je wel voort­du­rend onder de aandacht van je klanten bent. 

Voordelen

Door je Facebook marke­ting uit te beste­den aan ons, zorg je direct voor: 

  • Berich­ten die écht aanspreken
  • Een verbe­terde zicht­baar­heid bij je doelgroep
  • Meer bezoe­kers op je website
  • Een verho­ging van je naamsbekendheid
  • Een verbe­te­ring van je bedrijfsimago
  • Meer tijd voor je klanten, je gezin of je hobby’s

Continu zichtbaar

En, zoals we hierbo­ven al zeiden, bereik je meer succes door te adver­te­ren in de vorm van een campagne. Natuur­lijk zorgen we ook direct voor een goede zicht­baar­heid op Instagram en stellen we ‘retar­ge­ting-campag­nes’ in, zodat je continu zicht­baar bent binnen je doelgroep én bij (poten­ti­ële) klanten. Waarom zou je hier nog zelf je kostbare tijd aan spende­ren? Tijd die je ook op andere manie­ren kunt gebruiken… 

Het hebben van een sociale media strate­gie is tegen­woor­dig een onmis­baar onder­deel van je marke­ting. Gun jezelf meer rust en meer vrije tijd!

Ja, ik ben benieuwd!

Dan willen we je graag ontmoe­ten! Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.