Hoe bereik je met social media jouw doelgroep?

Ken jij jouw doelgroep? Zo ja, mooi! Dat is vaak al een uitda­ging op zich. Maar weten wie je doelgroep is, is slechts de eerste stap. Want hoe bereik je ze? Daar is social media natuur­lijk uitste­kend voor in te zetten. Sabine, online marke­teer bij ForYou Media, denkt graag met je mee. Want hoe maak je berich­ten die deze doelgroep goed aanspreken?

Facebook: bereik wie je maar wilt 

Facebook is waarschijn­lijk het bekend­ste sociale netwerk. Ook voor bedrij­ven biedt het platform veel opties. Het handige van Facebook is dat je eigen­lijk ieder­een kunt berei­ken. Je krijgt er een uitge­breid bereik mee, van jong tot oud. De tools van Facebook maken het makke­lijk om een campagne in te stellen en hiermee gericht mensen van een bepaalde leeftijd of met speci­fieke interes­ses aan te spreken. 

Waar let de marketeer op bij het maken van Facebook-berichten

Als marke­teer hanteer ik een aantal vuistregels:

Houd het kort. Mensen zijn niet snel geneigd om op ‘lees meer’ te klikken. Dat geldt ook voor video’s. Daarom raad ik aan een lange video op de website te zetten. Vervol­gens gebrui­ken we een korte versie op de socials.
Iets verko­pen? Wij hante­ren dan een maximum van 280 tekens tekst. 
Hoe minder hande­lin­gen, hoe gunsti­ger de post. We zorgen ervoor dat lezers direct kunnen doorklik­ken, met een URL in de tekst of in de afbeel­ding.
Emoji werken altijd goed, al ligt het aan je bedrijf of deze geschikt zijn..

Hoe minder iemand moet klikken, hoe beter!

De juiste afbeelding 

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden, dit geldt ook voor social media. Misschien wel juist voor social media. Een goede afbeel­ding die jouw doelgroep aanspreekt, trekt meteen de aandacht. Daarom werk ik inten­sief samen met onze vormge­vers. Zij zorgen voor een mooie afbeel­ding bij je bericht. 

Deze stel ik vervol­gens in als ‘social’ afbeel­ding in je website. Daardoor verschijnt de afbeel­ding ook in Facebook. De afbeel­ding doet hierbij dubbel­dienst als link: door erop te klikken, kun je de website bereiken. 

Het beste hiervoor zijn horizon­taal geori­ën­teerde afbeel­din­gen, zodat er een titel en klein tekstje onder verschijnt. Natuur­lijk zijn eigen foto’s gewel­dig, maar we gebrui­ken ook vaak stockafbeeldingen.

Post alweer afgekeurd? Let op de Facebook-regels!

Facebook bepaalt de regels (die overi­gens lang niet altijd duide­lijk zijn). Het kan best zijn dat je weleens een campagne hebt probe­ren te draaien op Facebook, en een teleur­stel­lend bericht kreeg: een bericht was afgekeurd. Er zijn steeds meer regels. Daarom houd ik dit als marke­teer nauwlet­tend in de gaten. Waar ik in ieder geval op let, is dat we nooit garan­ties doen in berich­ten, zelfs niet als het is bewezen dat iets echt waar is. En daarnaast mogen we geen voor- en nafoto’s plaat­sen van bijvoor­beeld een behandeling.

Een marketeer helpt je bij ingewikkelde socialmediaregels

Tips voor Instagram

Instagram is weer een ander verhaal. Je kunt in de tekst van een tijdlijn­be­richt op Instagram geen link zetten. Probeer dit ook vooral niet, mensen gaan de link niet kopië­ren en plakken. Ik adviseer om een belang­rijk linkje in de biogra­fie van je profiel te zetten en hiernaar te verwij­zen. In story’s kun je trouwens wel linkjes toevoegen!

Meer weten?

Als content­mar­ke­ting­bu­reau helpen we om content te creëren die jouw bedrijf kan laten groeien. Daarom houden we altijd in de gaten welke content hiervoor het meest geschikt is. We denken graag met je mee over mooie, inhou­de­lijke en effec­tieve posts waarmee je jouw doelgroep bereikt. Neem vooral contact op!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.