Zo werkt retargeting: waarom jouw aankopen je achtervolgen

Heb je weleens meege­maakt dat je een product kocht, bijvoor­beeld een stofzui­ger, en je vervol­gens nog dagen­lang door adver­ten­ties voor die ene stofzui­ger werd achter­volgd? ‘Wat gek’, dacht je toen waarschijn­lijk. ‘Ik heb er toch maar ééntje nodig?’ Dit heeft alles te maken met retar­ge­ting. Dat je allang een nieuwe stofzui­ger in huis hebt, maakt de compu­ters achter de adver­ten­ties niet uit. Die hebben je interesse opgemerkt en willen maar wát graag dat je naar de website terug­keert! Wat is retar­ge­ting eigen­lijk? En kan dit ook voor jouw marke­ting iets opleve­ren? ForYou Media legt het uit!

Zo werkt retargeting

Wanneer je vaak winkelt op inter­net, gebeurt het waarschijn­lijk regel­ma­tig dat je adver­ten­ties ziet voor produc­ten die je eerder hebt gezien. Deze adver­ten­ties verschij­nen door zogehe­ten retar­ge­ting (ook wel remar­ke­ting genoemd). Dit houdt in dat een bedrijf bezoe­kers van de website opnieuw benadert met adver­ten­ties. Deze adver­ten­ties kunnen op andere websi­tes verschij­nen, op social media of in de zoekre­sul­ta­ten van Google. Het doel is om mensen die ooit geïnte­res­seerd zijn geweest in bepaalde produc­ten te verlei­den om deze nog een keer te bekij­ken. En misschien zelfs te kopen.

Bezoekers opnieuw benaderen met advertenties: dat is retargeting

Welke vormen van retargeting bestaan er?

Retar­ge­ting bestaat in meerdere vormen over meerdere kanalen. Dit zijn de belangrijkste:

  • Standaard­re­mar­ke­ting: de simpel­ste vorm van retargeting
  • Dynami­sche remar­ke­ting: deze vorm verloopt groten­deels hetzelfde als standaard­re­mar­ke­ting, alleen krijgen mensen speci­fiek adver­ten­ties te zien voor de produc­ten die zij eerder hebben bekeken in een webshop. Denk bijvoor­beeld aan adver­ten­ties van Zalando. Dat ene shirt dat je had aange­klikt, zwerft nog weken in je adver­ten­ties rond!
  • Social media retar­ge­ting: klik je op een adver­ten­tie vanuit social media? Grote kans dat je van hetzelfde bedrijf later nóg een adver­ten­tie te zien krijgt. Je kunt via een campagne op social media namelijk ook retar­ge­ting inschakelen.
  • Retar­ge­ting met Google Ads: in deze vorm kun je mensen benade­ren die zoeken naar jouw produc­ten via Google. Zijn er zoekers die eerder jouw website hebben bezocht en nu opnieuw naar jouw produc­ten of diensten zoeken? Dan krijgen zij ook jouw zoekad­ver­ten­tie te zien.

Je kopers uitsluiten 

Je kunt in sommige retar­ge­ting-campag­nes ook selec­te­ren wie de adver­ten­ties te zien krijgen. Je kunt hier kopers bijvoor­beeld uit halen. Is een klant allang tevre­den jouw digitale winkel uitge­lo­pen? Dan kun je er op deze manier voor zorgen dat je die niet meer lastig­valt met advertenties.

De voordelen van retargeting

Retar­ge­ting heeft 2 grote voorde­len. Het eerste voordeel is dat het ervoor zorgt dat mensen zich herin­ne­ren dat ze naar jouw produc­ten hebben gezocht. Wanneer je een webshop hebt, zul je merken dat een groot deel niet overgaat tot een aankoop. Dit is gemid­deld zo’n 97% van je bezoe­kers. Deze mensen ben je normaal gespro­ken kwijt. Tenzij je ze opnieuw opzoekt.

De eerstvolgende keer dat ze jouw advertentie zien, is het wél kassa!

Haken je kopers net voor het kopen af?

Veel mensen die in je webshop aan het rondneu­zen waren, hadden hier alleen wél een reden voor. Misschien haakten sommi­gen af omdat ze nooit iets hadden willen kopen. Maar misschien waren er een paar mensen die hun credit­card al erbij gepakt hadden, maar op het laatste moment bedach­ten dat ze de hond nog moesten uitla­ten. Mensen die dachten ‘Ach, ik doe het straks wel’ en het vervol­gens verga­ten. Dat zijn de mensen waarvoor retar­ge­ting bij uitstek geschikt is. De eerst­vol­gende keer dat ze jouw adver­ten­tie zien, is het wél kassa!

Niet top of mind, maar wel in het achterhoofd

Het tweede voordeel is dat mensen jouw bedrijf nog een keer voorbij zien komen. Onthoud: klanten hebben vaak minstens 7 contact­mo­men­ten nodig met een bedrijf voor ze er een aankoop doen. Misschien word je door retar­ge­ting niet top of mind — iemand kan natuur­lijk precies langs al je adver­ten­ties scrol­len -, maar het kan al goed helpen om ergens achter in de gedach­ten van je poten­ti­ële klanten te blijven rondzwe­ven. Op het moment dat zij later op zoek zijn naar een product zoals dat van jou, komt jouw winkel weer bovendrijven.

Laat ons je helpen met adverteren

Heb je weleens een adver­ten­tie van ons gezien op bijvoor­beeld Facebook? Het spijt ons: grote kans dat je er na het lezen van dit blog nog een paar meer zult aantref­fen. Wij gebrui­ken zelf ook retar­ge­ting als manier om zoveel mogelijk mensen te berei­ken. Dit betekent dat we jou ook kunnen helpen om dit te doen. Wij weten welke content werkt en hoe jij jouw doelgroep het beste kunt berei­ken. Neem daarom contact op; dan kijken we graag met jou wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.