Retargeting: waarom producten jou online achtervolgen

Je koopt een stofzui­ger. Simpel. Vervol­gens word je dagen‑, zo niet weken­lang, platge­bom­bar­deerd met stofzui­gers. Met laser. Zonder laser. Met zak. Zonder zak. Draad­loos. Bedraad. Hoeveel stofzui­gers kan een mens nodig hebben? Dit fenomeen heeft te maken met retar­ge­ting. Of jij inmid­dels een spiksplin­ter­nieuwe stofzui­ger in je huis hebt staan, of er gewoon een keer op hebt geklikt, weten de compu­ters achter de adver­ten­ties niet. Wat ze wél hebben opgemerkt is dat jij interesse hebt getoond, en ze willen dat je terug­keert naar de website. Hoe kun je dit fenomeen als onder­ne­mer inzet­ten voor je eigen bedrijf?

Zo werkt retargeting

Wanneer je online aan het winke­len bent, kom je waarschijn­lijk met regel­maat adver­ten­ties tegen met produc­ten of diensten die je eerder hebt gezien of zelf hebt opgezocht. Je ziet deze adver­ten­ties door retar­ge­ting, ook wel remar­ke­ting genoemd. Dit houdt in dat een bedrijf bezoe­kers van de website opnieuw benadert met adver­ten­ties. Aurora, coördi­na­tor marke­ting bij ForYou Media, legt uit: ‘Je ziet deze adver­ten­ties op andere websi­tes, op social media of boven aan je pagina in Google. Het doel? Jou verlei­den om een product of dienst die je eerder hebt gezien nog eens te bekij­ken, of misschien aan te schaffen.’

Bezoekers opnieuw benaderen met advertenties: dat is retargeting

Vormen van retargeting

Retar­ge­ting bestaat in meerdere vormen en over meerdere kanalen. Dit zijn de vormen van remarketing:

  • Standaard­re­mar­ke­ting. Dit is de simpel­ste vorm van retar­ge­ting. Met behulp van adver­ten­ties leg je contact met poten­ti­ële klanten na het bezoek aan een app of website.
  • Dynami­sche remar­ke­ting. Deze vorm verloopt groten­deels hetzelfde als standaard­re­mar­ke­ting, alleen krijgen mensen speci­fieke en geper­so­na­li­seerde adver­ten­ties te zien voor de produc­ten of diensten die zij eerder hebben bekeken in een webshop. Denk bijvoor­beeld aan adver­ten­ties van Zalando. Dat ene shirt dat je had aange­klikt, zwerft nog weken rond in je advertenties!

Retar­ge­ting kun je dus op verschil­lende kanalen toepassen:

  • Social media retar­ge­ting: klik je op een adver­ten­tie vanuit social media? Grote kans dat je van hetzelfde bedrijf later nóg een adver­ten­tie te zien krijgt. Je kunt via een campagne op social media namelijk ook retar­ge­ting inschakelen.
  • Retar­ge­ting met Google Ads: met deze vorm kun je mensen benade­ren die zoeken naar jouw produc­ten of diensten via Google. Zijn er zoekers die eerder jouw website hebben bezocht en nu opnieuw naar jouw produc­ten of diensten zoeken? Dan krijgen zij ook jouw zoekad­ver­ten­tie te zien.

Je kopers uitsluiten 

‘Je kunt in sommige retar­ge­ting-campag­nes ook selec­te­ren wie de adver­ten­ties te zien krijgt’, tipt Aurora. ‘Je kunt bijvoor­beeld kopers uitslui­ten van de doelgroep. Is een klant tevre­den jouw digitale winkel uitge­lo­pen, of heeft deze een dienst bij je afgeno­men? Dan kun je er op deze manier voor zorgen dat je die niet meer lastig­valt met advertenties.’

Vergeet me niet!

Retar­ge­ting is ook heel geschikt voor de afhakers, de winke­laars die alles in hun winkel­mandje gooien maar vervol­gens nooit afreke­nen. Misschien haakten sommi­gen af omdat ze nooit iets hadden willen kopen. Maar misschien waren er een paar mensen die hun credit­card al erbij gepakt hadden, maar ineens begon de baby te huilen, de rijst te koken en de deurbel te ringe­len. Mensen die dachten, ‘Ach, ik doe het straks wel’, en het vervol­gens verga­ten. ‘Dat zijn de mensen waarvoor retar­ge­ting bij uitstek geschikt is. De eerst­vol­gende keer dat ze jouw adver­ten­tie zien, is het wél kassa’, conclu­deert Aurora. Wij weten welke content werkt en hoe jij jouw doelgroep het beste kunt berei­ken. Neem contact op en ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen!

De eerstvolgende keer dat ze jouw advertentie zien, is het wél kassa!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.