Broadcastkanalen op Instagram: wat is deze nieuwe functie? 

Instagram heeft weer een nieuwe functie die door steeds meer influ­en­cers en bedrij­ven geadop­teerd worden in hun social media strate­gie, namelijk de broad­cast­ka­na­len. Wat deze functie is en wat jij ermee kunt met jouw Instagram bedrijfs­ac­count, vertel­len we je in dit blog! 

Broadcastkanalen op Instagram: wat is deze nieuwe functie? 

Instagram heeft weer een nieuwe functie die door steeds meer influ­en­cers en bedrij­ven geadop­teerd worden in hun social media strate­gie, namelijk de broad­cast­ka­na­len. Wat deze functie is en wat jij ermee kunt met jouw Instagram bedrijfs­ac­count, vertel­len we je in dit blog! 

Wat is het?

Met de nieuwe functie ‘broad­cas­ting’ (oftewel ‘uitzend­ka­na­len’) kun je updates direct naar de inbox van je volgers sturen in de vorm van een persoon­lijk bericht, foto’s, video’s, spraak­be­rich­ten of polls. Het is dus een uitbrei­ding op je posts, reels en stories. De optie bestaat al enkele maanden voor een kleine groep influ­en­cers, maar is onlangs uitge­breid, zodat ieder­een de functie kan gebrui­ken. De mogelijk­he­den zullen de komende maanden nog verder uitge­breid worden, volgens Meta. Hoewel de functie op dit moment alleen op Instagram beschik­baar is, zal die in de toekomst ook naar Facebook komen. 

Broadcast channel of nieuwsbrief 

Qua vorm lijken de broad­cast­ka­na­len aardig op nieuws­brie­ven die je in de mail ontvangt, maar ze hebben daarbij wel hun beper­kin­gen. Zo heb je weinig te vertel­len over de manier waarop het bericht gepre­sen­teerd wordt aan de lezer (denk aan de opmaak), maar het is wel een manier om je lezer in korte, ‘snappy’ berich­ten te berei­ken. Waar iemand door een story kan klikken en langs een post kan scrol­len, ontvangt die nu het bericht direct in de inbox. Daarmee is het uitzend­ka­naal gelijk aan een nieuws­brief en bereik je je doelgroep op een persoon­lijke, laagdrem­pe­lige manier. Hierbij ben je ook niet afhan­ke­lijk van het algoritme om te berei­ken dat je post gezien wordt. 

Social media

Betekent dan dat social media posts helemaal geen zin meer hebben? Nee, dat ook weer niet. Het is een uitbrei­ding van al bestaande servi­ces; geen vervan­ging ervan. Door verschil­lende kanalen in te zetten, zoals bijvoor­beeld social media, blogs én nieuws­brie­ven, bereik je je klant op meerdere manie­ren. Wanneer je het aantal contact­mo­men­ten met je klanten vergroot, blijf je beter in hun geheu­gen hangen en is de kans op een aankoop groter. Social media campag­nes kunnen heel effec­tief zijn om precies dit doel te berei­ken. Zeker geen wegge­gooid geld dus! 

Afwachten

Het is altijd de vraag of een functie van een social media app als Instagram aanslaat. Sommige functi­o­na­li­tei­ten, zoals de stories, zijn een gigan­ti­sche hit gewor­den, waar andere functies snel weer in de prullen­bak verdwij­nen. Of de uitzend­ka­na­len echt een hit gaan worden, is een kwestie van afwach­ten. Een nieuws­brief kan daarom een veili­gere optie zijn om je doelgroep op een gelijk­soor­tige manier te berei­ken. Boven­dien krijg je iets meer ruimte om je lezer te vertel­len wat je kwijt wilt. Bij ForYou Media doe je dit met vier geschre­ven tekst­jes van 75 woorden, een uniek opgemaakt format en een maande­lijkse verzen­ding in het mailsys­teem naar jouw keuze. Of laat je liever je social media posts voor je maken om je doelgroep te berei­ken? Neem hier contact op! 

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.