Hoe zorg je dat jouw reclame opvalt? 5 gouden tips!

Marke­ting-commu­ni­ca­tie is al snel vluch­tig. Je Facebook-posts zakken zo naar beneden, posters worden overge­plakt en een magazine kan onderop een stapel terecht­ko­men voor je het weet. Hoe zorg je ervoor dat jouw marke­ting-commu­ni­ca­tie de aandacht grijpt? Hoe blijf je in het vizier van jouw klanten? Harmen, manager redac­tie en vormge­ving bij ForYou Media, vertelt over 5 technie­ken en princi­pes die hij zelf heeft geleerd en nog altijd van pas komen. 

Het abri-principe: de aandacht trekken

Stel: je zit in de auto, je rijdt zo’n 50 kilome­ter per uur. Je luistert een beetje naar muziek en bent een beetje in gedach­ten verzon­ken. Dan zie je in je ooghoek ineens een adver­ten­tie op een abri – een bushokje. Je vergeet bijna op de weg te letten terwijl je naar de adver­ten­tie kijkt. Dat is het effect wat je met je marke­ting wilt berei­ken. Of dit nu op social media is, in een magazine of op een website: het abri-principe is altijd het doel.

Stopkracht: hoe krijg je de aandacht?

De reden waarom sommige adver­ten­ties alle aandacht krijgen en anderen direct naar de achter­grond verdwij­nen, heeft te maken met stopkracht. Stopkracht zorgt ervoor dat mensen stoppen met scrol­len. Dat mensen stoppen met het bespeu­ren van een rek magazi­nes om exact de jouwe eruit te kiezen. Dat mensen nog nét niet hun auto stoppen zodra ze langs een billboard rijden, maar deze wel bekij­ken. Marke­ting-commu­ni­ca­tie met stopkracht trekt de aandacht. Hierbij is stopkracht vooral visueel. Het trekken van de aandacht gebeurt bijna nooit omdat er zo’n slim gevon­den tekst staat, tenzij de tekst op een aantrek­ke­lijke visuele manier gepre­sen­teerd wordt. 

Marketingcommunicatie met stopkracht trekt de aandacht

De foto combineren met de tekst 

Een andere manier om de aandacht te trekken is door de juiste foto met tekst te combi­ne­ren. En wat je dan niet moet doen, is de foto letter­lijk uit de tekst te laten komen. Ik heb dit geleerd als ‘Aap eet banaan’. Wanneer de kop van een artikel ‘aap eet banaan’ is, hoef je hier niet ook nog als foto een aap die een banaan eet bij te zetten. Een kop hoort een afbeel­ding te verster­ken, net als een afbeel­ding een kop kan verster­ken. Wanneer ze hetzelfde zijn, bereik je juist het tegen­over­ge­stelde: de adver­ten­tie wordt saai. En dat willen we natuur­lijk niet.

Een laatste check: HOLA!

Heeft jouw bericht stopkracht? Heb je een mooie foto bij de tekst gevon­den? Dan is het een goed idee om ook nog eens de HOLA na te lopen. Dit is niet gewoon een begroe­ting, de letters staan voor Herken­baar, Opval­lend, Logisch en Aantrek­ke­lijk. Je wilt als bedrijf dat iedere uiting die je publi­ceert hieraan voldoet. Je kunt bijvoor­beeld een man in een strak pak perma­nente make-up laten promo­ten. Herken­baar is het wel. Maar opval­lend en logisch? Dat niet. Zodra je bij alle vier de letters een vinkje kunt zetten, weet je dat je een goede adver­ten­tie hebt.

Laat anderen jouw bedrijf aanbevelen

Een ander belang­rijk punt van commu­ni­ca­tie is overtui­gings­kracht. Je wilt dat mensen je geloven wanneer je zegt dat jouw produc­ten of diensten de beste zijn. Het werkt alleen nóg beter als iemand anders dit zegt. Neem de taarten van de Hema: die winkel heeft erg goede taarten. De mokka­taart is best lekker en ze hebben erg goede appel­taar­ten. Maar die slagroom­taart van de Hema, dát is de beste. Voel je dat? Omdat ik het aanraad in een blog die niets met taarten te maken heeft, blijft die heerlijk zachte, smeuïge slagroom­taart met zowel room- als jamvul­ling toch in je hoofd dwalen. Dat werkt nog beter dan een adver­ten­tie van de taart op hun eigen website. Dit ken ik dan ook als het Hema-taart­prin­cipe: Hoe graag je ook je eigen produc­ten of diensten wilt aanbe­ve­len, het werkt altijd beter als anderen het doen. 

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.