Hoe reviews jouw bedrijf helpen (en hoe je ze krijgt)

Reviews zijn van onschat­bare waarde voor jouw bedrijf. Het zijn niet alleen korte tekst­jes van tevre­den klanten; het zijn gouden aanbe­ve­lin­gen voor nieuwe klanten. Het zijn state­ments van jouw ambas­sa­deurs die andere klanten net over de streep kunnen trekken. Reviews zijn eigen­lijk gratis reclame voor jouw bedrijf. Hoe zorg je er alleen voor dat je ze krijgt?

Wie ga je geloven?

Als onder­ne­mer weet je wat het beste werkt voor jouw klanten: jouw product of dienst natuur­lijk! Het liefst vertel je dit aan zoveel mogelijk mensen, zodat zij zelf kunnen ervaren hoe goed het wel niet werkt. Mensen blijken alleen niet zo happig om je te geloven. Want iedere onder­ne­mer lijkt te vertel­len dat zijn of haar produc­ten het beste zijn. Wie zorgen ervoor dat klanten kiezen voor jouw produc­ten? Andere klanten!

Overtuig je potentiële klanten

Een review zorgt er dus voor dat mensen echt overtuigd raken van je kunnen. Je kunt zelf lang en breed vertel­len hoe goed je produc­ten zijn, maar mensen geloven het pas als een van je klanten het vertelt. Daarom lezen mensen ook zoveel reviews. En daarom is het van belang dat je ze op je website hebt staan, of op websi­tes als Trust­pi­lot, Google of Facebook. Deze reviews verschij­nen vervol­gens ook op een verge­lij­kings­site als Trustoo, die je ook weer met nieuwe klanten in contact kan brengen.

Je kunt zelf vertellen hoe goed je producten zijn, maar mensen geloven het pas als je klanten het vertellen

Wist je dat?

  • 75% van de bezoe­kers leest online reviews
  • 25% van je aanko­pen wordt bepaald aan de hand van reviews
  • Een poten­ti­ële klant leest minstens 10 reviews voor diegene overgaat tot aankoop
  • Een kwart van de mensen die positieve reviews leest, is bereid meer uit te geven aan een product

Specialist aan het woord

We maken bij ForYou Media veel verschil­lende produc­ten. Maar wat ons betreft is het niet afgelo­pen met de samen­wer­king na de levering. Het is fijn om te weten of onze mogelijk­he­den ook doen wat wij beloven; of ze de onder­ne­mers echt kunnen helpen. Door klanten naar hun ervarin­gen te vragen komen we soms ook tot nieuwe inzich­ten. Zo kunnen we in de toekomst de samen­wer­king weer verbe­te­ren. Reviews verster­ken dus ook de relatie met je huidige klanten!

Hoe kom ik aan een review?

Dat is de grote vraag die veel onder­ne­mers bezig­houdt. Dit zijn onze tips:

  1. Zet je antenne aan. Wanneer iemand iets positiefs uit, is dat je kans om te vragen om een review. Je kunt het altijd vragen, en als ze niet willen, doen ze het toch niet. Maar misschien breng je ze juist op een idee.
  2. Wees eerlijk. Het helpt jouw bedrijf enorm om een positieve recen­sie te krijgen. Een positieve klant heeft er vast iets voor over om je bedrijf op die manier te helpen. Het kan dus geen kwaad om eerlijk te zeggen dat het jouw bedrijf helpt wanneer klanten een review plaatsen.
  3. Automa­ti­seer het proces. Stuur jij jouw klanten een beves­ti­gings­mail of een andere vaste mail? Neem hier het verzoek om een review in op. Zo vergeet je het ook niet meer.
  4. Klim zelf in de pen. Daarmee bedoe­len we niet dat je zelf reviews gaat beden­ken. Maar je kunt reviews van klanten wel zelf schrij­ven. Dat is hoe wij bijvoor­beeld onze succes­ver­ha­len maken. Je kunt je klanten achteraf een paar vragen mailen, of vragen of je ze even kunt bellen. Vervol­gens gebruik je deze infor­ma­tie om de verha­len mee op te stellen.

De minder positieve recensies zijn dus een geschenk

Je hoeft niet perfect te zijn

Goed, het kan gebeu­ren dat een klant ontevre­den is en een negatieve recen­sie achter­laat. Mensen weten dat perfec­tie niet bestaat. Wanneer je op alle review­si­tes alleen maar prijzen hebt binnen­ge­sleept met 5‑sterrenreviews, zijn je poten­ti­ële klanten sneller argwa­nend dan overtuigd. Het kan toch niet zo zijn dat ieder­een de perfecte score geeft? De minder positieve recen­sies zijn dus een geschenk.

De ForYou Media reviewservice

Het kan veel tijd kosten om reviews te verza­me­len. Wij schrij­ven graag deze reviews voor je. Hiervoor bieden wij het revie­wabon­ne­ment aan, net zoals we met de reviews op deze pagina hebben gedaan. Alleen jouw reviews zullen we niet zelf beden­ken. Het enige wat jij hoeft te doen, is aange­ven welke klanten willen meewer­ken aan een review. Dan verzor­gen wij de rest. Wil je meer infor­ma­tie? Kijk dan op de pagina van het revie­wabon­ne­ment.

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.