Contentcreatie voor jouw bedrijf

Met goede content creatie zorg je ervoor dat jouw bedrijf op een unieke en onder­schei­dende manier opvalt binnen jouw doelgroep. Daar is meer voor nodig dan zo nu en dan iets plaat­sen op je social­m­e­dia­ka­na­len. Daar haal je het meeste effect uit wanneer er een goed doordacht plan achter zit.

Wat is content?

Laten we aller­eerst even inzoo­men op het begrip ‘content’. Content is veel meer dan een stukje tekst. Ook afbeel­din­gen en video’s vallen eronder. Denk aan een blog, SEO-tekst, social­m­e­dia­be­richt of social­m­e­dia­cam­pagne. Het zijn allemaal midde­len om jouw boodschap over te brengen aan je doelgroep. Aan je commu­nity. Aan de poten­ti­ële klanten die je wilt berei­ken, beïnvloe­den en overtuigen. 

Onmisbare tool

Content is dan ook een onmis­bare tool in je marke­ting­com­mu­ni­ca­tie om je doelgroep te berei­ken, te beïnvloe­den en te overtui­gen. Maar hoe zet je jouw marke­ting­doel­stel­lin­gen om in goede content creatie? Content die gemaakt wordt voor alle media­ka­na­len waarop jouw doelgroep aanwe­zig is? Hoe zorg je ervoor dat de content creatief en verras­send, maar toch duide­lijk herken­baar is? Dat het aansluit bij jouw bedrijfsidentiteit?

Ondergeschoven kindje

Vaak is dit stukje marke­ting­com­mu­ni­ca­tie een onder­ge­scho­ven kindje. Is er één van de medewer­kers, naast zijn of haar eigen­lijke functie, mee belast om zo nu en dan wat op social media te posten. Daarbij schiet je je doel echter wel voorbij. Pak het profes­si­o­neel aan. Op een manier die bij jouw bedrijf past. Creatief, maar niet over de top. Gedurfd, maar niet over het randje. Opval­lend, maar niet schreeuwerig.

Specialisten

Daarbij kunnen wij jou onder­steu­nen. Wij zijn namelijk een creatief bureau met speci­a­lis­ten in content creatie. We gaat natuur­lijk eerst uitge­breid in gesprek om jou en je bedrijf beter te leren kennen. Wat zijn je doelen? Wat is je missie? Wat is je visie? Wat wil jij op dit moment commu­ni­ce­ren? Op welke manier wil jij het liefste gehol­pen worden? Daag ons uit. Hoe moeilij­ker het is en hoe kriti­scher jij bent, des te meer plezier wij aan de samen­wer­king beleven.

‘Jouw content­cre­a­tie moet aansluiten 

op jouw bedrijfsi­den­ti­teit.

Content creatie met een visie

Aan de hand daarvan maken we een weldoor­dacht plan. Een plan dat aanstuurt op een reactie van jouw doelgroep. Bij ons vind je creatie­ve­lin­gen die met je meeden­ken om op de juiste manier op te vallen. Van een pakkende tone of voice in je teksten, verwe­ven in jouw eigen stijl. Met pakkende beelden die zorgen voor stopkracht. Content creatie met een visie. Hierdoor zorg jij ervoor dat jouw bedrijf op een onder­schei­dende manier opvalt binnen jouw doelgroep.

Dit levert het je op

Vele anderen gingen jou al voor. En wij worden blij van hun enthou­si­aste verha­len over wat hun samen­wer­king met ons hen heeft opgeleverd:

  • nieuwe leads
  • meer websi­te­be­zoe­kers door goede SEO-teksten
  • hogere ranking in Google
  • beter imago
  • en last but not least: meer omzet!

Laat je ontzorgen

Content creëren kost tijd en aandacht. Tijd en aandacht die jij veel liever aan je vak besteedt. Content laten schrij­ven kost geld. Ja, dat is waar. Maar dat verdien jij terug in wat het je oplevert. Het is als het ware een profes­si­o­na­li­se­ring van je bedrijf. En dat is toch wat iedere onder­ne­mer wil? Succes­vol­ler worden? Meer omzet?

Overtuig jezelf

Twijfel niet langer of het laten uitbe­ste­den van je content creatie voor jou de goede weg is. Probeer het gewoon eens een keer en laat je overtui­gen door het resul­taat. Want wij kunnen wel zeggen dat we de beste zijn, maar dat zul je pas echt kunnen beamen als je het zelf ervaren hebt.

Interesse?

Wij garan­de­ren je verras­sende invals­hoe­ken en specta­cu­laire content creatie en we hopen dat we in ieder geval je interesse hebben kunnen wekken. Wanneer schikt het om eens met elkaar te praten?

Ja, ik wil meer weten!

Dan ontmoe­ten we je graag! Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.