De onderwerpen om deze zomer over te bloggen

Zomer is komkom­mer­tijd. Dus: lekker uitrus­ten en de boel de boel laten. Maar om na de zomer weer aan de slag te kunnen, wil je wel dat je onder­ne­ming zicht­baar blijft. Want op die manier blijf je je doelgroep boeien en binden, en keren ze ook weer bij je terug. Jouw marke­ting helpt hierbij. Bijvoor­beeld in de vorm van bloggen of social media.

Focus op zichtbaarheid en naamsbekendheid

Hoe zorg je ervoor dat jouw zicht­baar­heid en naams­be­kend­heid op peil blijft? Dat doe je bijvoor­beeld door regel­ma­tig nieuwe berich­ten te plaat­sen op je blog en social media. De groot­ste uitda­ging is vaak: inspi­ra­tie. Daar zijn inhakers uitste­kende hulpmid­de­len voor! 

De inhakers van de komende maanden

Ieder seizoen liggen er kant-en-klare onder­wer­pen op ons te wachten. Bijna iedere dag heeft wel een thema. We hebben de meest relevante hieron­der voor je op een rijtje gezet. Dit zijn de inhakers van deze maanden:

  • 7 juli: Wereld kusdag
  • 24 juli: start van de bouwvak
  • 30 juli: Dag van de Vriendschap
  • 13 augus­tus: Dag van de Linkshandigen
  • 15 augus­tus: Natio­nale Relax Dag
  • 7 septem­ber: Duurzame Dinsdag
  • 12 septem­ber: Dag van de Grootouders
  • 21 septem­ber: Prinsjesdag
  • 22 septem­ber: start van de herfst

Cliché of geen cliché?

Met een beetje creati­vi­teit en de inhakers in het achter­hoofd schrij­ven blogs en social­m­e­dia­posts zichzelf bijna. Een cliché hoef je hierbij echt niet te schuwen. Sommige clichés bestaan met een reden. Om een goede blog of post te schrij­ven, moet je op de stoel van de lezer gaan zitten. En in diens plaats, wil je in deze periode toch ook niets liever dan lekker lezen over zon, vakan­tie en ontspanning?

Wissel blogs over de actualiteit af met onderwerpen die altijd relevant zijn

Bloggen over ‘evergreen’ content

Inspe­len op de actua­li­teit werkt goed voor de korte termijn. Maar zoom ook uit. Want alleen aandacht voor de korte termijn zorgt ervoor dat onder­wer­pen sneller verou­derd raken. Een paar maanden nadat het onder­werp de actua­li­teit heeft verla­ten, worden ze niet meer aange­klikt. Wissel daarom blogs over de actua­li­teit af met onder­wer­pen die altijd relevant zijn (‘evergreen’). Zo hebben je bezoe­kers altijd iets om over door te lezen.

Hergebruiken loont

Om jezelf niet met extra werk op te zadelen in de zomer, is het slim om je content te herge­brui­ken. Doodzonde om een mooi stukje tekst te verwaar­lo­zen. Deel je blog daarom op social media en, extra tip, zet er een vraag bij. Vraag bijvoor­beeld je volgers om hun mening of vraag of ze zelf advie­zen hebben. Meer inter­ac­tie zorgt ervoor dat je bericht meer mensen bereikt, wat ook meer lezers kan opleveren.

Eens sparren?

Wil jij ook begin­nen met bloggen, maar mis je de inspi­ra­tie of creati­vi­teit? Of wil je sowieso eens sparren over jouw marke­ting­com­mu­ni­ca­tie? Neem dan gerust contact op. We denken graag met je mee!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.