7 manieren om unieke content te maken

Het is de basis van je marke­ting en commu­ni­ca­tie: content. Je gebruikt content voor je website, je magazi­nes, blogs en social media. Maar content hoeft lang niet altijd tekst te zijn. Met deze zeven manie­ren presen­teer jij je content op een unieke manier.

7 manieren om unieke content te maken

Het is de basis van je marke­ting en commu­ni­ca­tie: content. Je gebruikt content voor je website, je magazi­nes, blogs en social media. Maar content hoeft lang niet altijd tekst te zijn. Met deze zeven manie­ren presen­teer jij je content op een unieke manier. 

De infographic

Met een infograp­hic breng je infor­ma­tie op een visuele manier over, waardoor die er aanspre­kend uitziet. Soms wil je iets inhou­de­lijks naar voren brengen, maar wil je hier niet te veel woorden aan wijden. Woorden kunnen namelijk aflei­den. Beelden spreken soms meer tot de verbeel­ding. Infograp­hics brengen de twee mooi samen. Het is eigen­lijk een andere manier om infor­ma­tie te presen­te­ren. ‘Met kleur, grafiek­jes, tekenin­gen en kaders zorg je ervoor dat iemand precies komt te weten wat diegene moet weten, zonder te veel te lezen,’ zegt Leoni, coördi­na­tor vormge­ving bij ForYou Media. Win-win!

Video

Strea­ming servi­ces, TikTok, Instagram en YouTube: allemaal razend populaire platfor­men die één ding gemeen hebben. Ze zijn allemaal gericht op beelden. Een video heeft als geen ander de mogelijk­heid om herken­ning te creëren bij je doelgroep. Het wekt boven­dien vertrou­wen in je merk, omdat je jezelf op een profes­si­o­nele manier laat zien. Zelfs een korte video van ongeveer een minuut die je publi­ceert op social media kan al jouw boodschap naar voren brengen, klanten inspi­re­ren en een positieve indruk achterlaten.

Social media posts

Veel social­m­e­dia­be­rich­ten zijn tekst­jes. Leoni: ‘Je kunt bijvoor­beeld een verhaal­tje, een citaat of een losse ervaring delen. Het beste is alleen om tekst en beeld te combi­ne­ren. Op deze manier trek je de aandacht, kun je een boodschap nog beter naar voren brengen en zorg je ervoor dat jouw stijl onthou­den wordt. Doe er een schepje bovenop en deel een anima­tie op social media. Iets wat beweegt trekt direct de aandacht. ‘Stopkracht’ noemen we dat: iets waardoor mensen stoppen met scrol­len door einde­loze social media posts.’

Nieuwsbrief

Nieuws­brie­ven? Wie leest er nog nieuws­brie­ven? Misschien wel meer mensen dan je denkt. Een succes­volle nieuws­brief wordt door ongeveer 10 tot 20% van de ontvan­gers geopend. Iets minder mensen lezen de brief ook daadwer­ke­lijk. Een nog kleiner percen­tage klikt vanuit de nieuws­brief door naar je website. Dat betekent alleen niet dat het nutte­loos is om de nieuws­brief te maken. Integen­deel. Je hebt juist een vaste groep betrok­ken lezers die niet alleen geïnte­res­seerd zijn in je nieuws­brief, maar ook hierdoor sneller produc­ten bij je afnemen. En de mensen die je nieuws­brief niet openen? Die zien jouw naam toch steeds weer voorbij­ko­men. Zo blijf je toch bij hen onder de aandacht.

Quiz

Quizjes hoeven niet enkel te zijn voor welke Disney-prinses je bent of wat jouw ideale vakan­tie­be­stem­ming zou zijn. Je kunt het ook voor B2C-doelein­den gebrui­ken. Een quiz kan hierbij verschil­lende doelen hebben. Je kunt op een grappige manier de kennis van je klanten testen. De quiz kan ook een serieu­zer doel hebben. Je kunt bijvoor­beeld enkele vragen stellen om je klanten uitein­de­lijk te laten ontdek­ken welk product het beste bij ze past. Of vraag oprecht de mening van je klanten. Hun mening is goud waard!

Ervaringsverhalen

‘Een ervaring van een van je klanten delen werkt vaak nog beter dan zelf je mooie resul­ta­ten delen via een van je kanalen,’ licht Leoni toe. ‘Het liefst in zijn of haar woorden. Ervarin­gen van anderen hebben een grote overtui­gings­kracht. Wie geloof je eerder: een bedrijf zelf of een goede kennis die de produc­ten aanraadt?’

Podcast

Podcasts, audio-uitzen­din­gen die je op ieder moment kunt luiste­ren, zijn razend populair gewor­den. Je kunt een podcast eigen­lijk altijd luiste­ren wanneer je een momentje over hebt. Onder­weg naar je werk, tijdens het schoon­ma­ken of koken, of in de avond nog even voordat je naar bed gaat. Hierdoor is het delen van een podcast met advie­zen en verha­len niet eens zo’n slecht idee voor jouw bedrijf. Toege­ge­ven, het kost tijd om te maken, maar het is zeker iets om over na te denken.

Laat je ontzorgen

Geen tijd om met content bezig te zijn? ForYou Media is jouw partner op het gebied van marke­ting en commu­ni­ca­tie. Wij helpen je graag met het creëren van verschil­lende vormen van content, zoals social media content, video’s en ervarings­ver­ha­len. Door je hierin te laten ontzor­gen en je social media marke­ting uit te beste­den, hou jij tijd over om met je klanten bezig te zijn. En dat is waar het uitein­de­lijk om draait. Neem daarom contact met ons op!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.