Zo maak jij dit najaar impact met jouw marketing 

Dit jaar hoeven de feest­da­gen niet alleen Kerst en nieuw­jaar te zijn. Er zijn in het najaar aller­lei dagen die jouw bedrijf namelijk vele kansen bieden. Wist je dat drie op de vier mensen tijdens de feest­da­gen iets bij een winkel koopt waar ze nog nooit eerder iets hebben gekocht? (bron) Niet iedere (feest)dag zal voor jouw bedrijf relevant zijn om op in te haken. Maar wanneer die kansen er wel liggen, is het goed ze te benut­ten. Daar helpen we je bij. 

Kansrijke feestdagen

Welke dagen bieden kansen in het najaar? Na de zomer­pe­ri­ode en herfst loopt het in het begin van de winter ineens storm. Je kunt op deze dagen inzetten: 

  • Hallo­ween
  • Black Friday
  • Cyber Monday
  • Sinter­klaas
  • Kerst
  • Jaarwis­se­ling

Inzetten op wat bij je past

Er is veel keus… Waar zet je dus op in? Het is goed om op te letten wanneer je verko­pen stijgen. Dat is de periode om campagne te draaien, omdat mensen dan actief zoeken naar jouw produc­ten. Denk daarbij ook aan welke doelgroep je wilt raken. De weken voor Black Friday vormen een periode waarbij mensen zoeken naar vooral fysieke produc­ten, terwijl Kerst en nieuw­jaar meer gericht zijn op ontspan­ning en persoon­lijke ontwik­ke­ling in de vrije dagen en op de goede voorne­mens in het volgende jaar. Het is dus afhan­ke­lijk van jouw aanbod waar je de focus op legt. 

Wanneer is te vroeg?

Je kunt jouw campagne of promo­tie het beste via deze kanalen opzetten:

  • Social media: dit is het belang­rijk­ste kanaal om tijdens de feest­da­gen te gebrui­ken. Met social­m­e­dia­cam­pag­nes bereik je mensen die geïnte­res­seerd zijn in onder­wer­pen waar jij op focust. Zo kun je heel gericht jouw doelgroep bereiken. 
  • Google Ads: mensen die een speci­fiek product of dienst zoeken, komen hiermee direct bij jou uit. Google Ads komen automa­tisch boven­aan de zoekre­sul­ta­ten te staan én je kunt op speci­fieke woorden inzetten.
  • Website: heb je een aanbie­ding of najaars­ac­tie? Zet deze dan ook op de website. Het liefst zo opval­lend mogelijk. Dit trekt direct de aandacht van je bezoekers.
  • Offline marke­ting: vergeet niet de belang­rijke rol van offline marke­ting. Met een flyer of brochure kun je ook buiten het inter­net om de aandacht van klanten trekken. 

De juiste toon 

De kerst­da­gen brengen redelijk wat clichés met zich mee. Maar wat ook belang­rijk is om te onthou­den: mensen houden juist van clichés tijdens het najaar. Het is niet voor niets dat er kerst­trui­da­gen georga­ni­seerd worden op kanto­ren, de televi­sie overstroomt van roman­ti­sche comedy’s en talloze families zich rond het gourmet­stel verza­me­len. Kerst brengt een speci­fieke warme, knusse emotie met zich mee. Door hierop te focus­sen, kun je mensen in deze periode speci­fiek raken. Hetzelfde geldt voor Black Friday (aanbie­din­gen, dikke korting, kopen!), Sinter­klaas (pakjes­avond met het gezin) en de jaarwis­se­ling (goede voorne­mens en fris het nieuwe jaar in). 

Hulp nodig?

Dan rest nog de vraag: hoe gaat jouw campagne eruit­zien? Er zijn natuur­lijk veel verschil­lende manie­ren om deze in te vullen. Eén ding is zeker: een standaard­op­los­sing zal het gewenste resul­taat niet geven. Daarom helpt ForYou Media je hier graag bij. We helpen om een campagne op te zetten via jouw kanalen die het verschil gaat maken en klanten geïnte­res­seerd maakt in jouw bedrijf. Zo maak je van elke feest­dag ook een feestje voor je bedrijf. 

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.