ChatGPT: een nieuwe digitale oerknal?

Het sloeg in als een bom: de lancering van ChatGPT. Maar voor het geval je het nog niet kent, hier een korte recap. ChatGPT (Generalized Pre-trained Transformer) is een soort taalmachine die alles lijkt te kunnen schrijven wat je maar wilt. Een modern sprookje over samengestelde gezinnen? Geen probleem. Een inhoudelijk artikel over marketing? U vraagt, wij draaien. Wat betekent ChatGPT voor (online) marketingcommunicatie? 

Wat is het?

Allereerst: wat ís ChatGPT precies? Het is artificial intelligence (AI). Dat klinkt behoorlijk futuristisch, maar in feite gebruik je simpele varianten hiervan al. Iedere smartphone biedt je bij het typen van een tekst al bepaalde woordsuggesties. Deze ‘automatische aanvulling’ is alleen nog niet zo intelligent. Veel suggesties zijn onzinnig, je kunt er zeker geen logische zin mee bouwen. 

Revolutionair

ChatGPT heeft véél meer data op basis waarvan wél logische combinaties gemaakt kunnen worden. Daardoor komt het programma tot goed lopende zinnen en hele lappen tekst die inhoudelijk relevant lijken. Samengevat, ChatGPT is een vorm van ‘woordcombinatie-statistiek’ (aldus Gerben Wierda, tech-publicist). Revolutionair, want als een machine al het schrijf- en denkwerk kan doen, blijft er veel tijd over voor andere zaken. Nooit meer zelf artikelen schrijven, slogans bedenken of websites programmeren…? Natuurlijk kleven er voor- en nadelen aan ChatGPT.

Hoe kun jij ChatGPT gebruiken?

Laten we met het goede nieuws beginnen. Want er zijn leuke manieren om ChatGPT in te zetten voor jouw marketingcommunicatie.

  • Je kunt ChatGPT gebruiken om je eigen creativiteit te stimuleren. Laat de machine bijvoorbeeld tien leuke invalshoeken verzinnen, brainstorm over een goede opbouw of laat een paar goede slotzinnen uit het programma rollen. Je hoeft het niet één-op-één over te nemen, maar het kan je wel aan het denken zetten.
  • Het programma kan een goede tekstopzet maken op basis van jouw aanwijzingen.
  • ChatGPT kent programmeertaal, waardoor programmeren voor veel meer mensen toegankelijk is.
  • De resultaten zijn een goed startpunt voor je verdere research (het genereert bijvoorbeeld lijsten met zoekwoorden). 
  • Je kunt makkelijk snel korte tekstjes zoals metaomschrijvingen, koptekstjes of bullet points laten maken om je tekst mee aan te vullen.

ChatGPT is revolutionair, maar heeft ook haken en ogen

Haken en ogen

Hoe mooi de kansen ook zijn die het programma biedt, er zitten natuurlijk ook minder mooie kanten aan.

  • ChatGPT haalt alle informatie van het internet. En die informatie is niet per definitie foutloos. Het programma corrigeert en factcheckt zichzelf niet. Teksten líjken zinnig en correct, maar hoeven dat niet te zijn. 
  • Wanneer iedereen de antwoorden van ChatGPT voor waar aanneemt, kunnen veel mensen onbewust beïnvloed worden. Daar kan misbruik van gemaakt worden.
  • ChatGPT is een taalmodel dat menselijk-lijkende taal genereert. Focuswoord hier is: ‘lijkend’. Doordat de tekst op basis van veel algemene teksten samengesteld wordt, is het resultaat vaak wat droog, onpersoonlijk en tja… Saai.
  • Plagiaat wordt een ingewikkelde kwestie. ChatGPT haalt informatie op en verwoordt het net anders. Maar hoe het zit met het intellectuele eigendom van jouw originele tekst? Dat blijft nog een vraag.
  • Google is druk bezig technologie te ontwikkelen om AI-teksten te kunnen detecteren. Met als doel websites die uitsluitend kunstmatige taal bevatten een lagere ranking (want: minder betrouwbare informatie) te geven.

Nog niet overbodig

Kortom: ChatGPT biedt kansen, maar voorlopig zijn menselijke schrijfkunsten nog niet overbodig. ChatGPT blijft een machine. Wat je erin stopt, is wat eruit komt. Hoe creatiever, strategischer en inhoudelijker je inbreng, hoe beter het resultaat. Maar dat geldt voor een mens natuurlijk ook 😉.

Delen

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.