Social media in je marketingplan

‘The medium is the message’, verkon­digde de Canadese filosoof Marshall McLuhan ooit. Hij bedoelde hiermee dat het platform waarop een bericht (de ‘message’) wordt verspreid, misschien nog wel belang­rij­ker is dan het bericht zelf. Het is belang­rijk dat het platform en de boodschap op elkaar aanslui­ten. Zo plaats je waarschijn­lijk geen longreads op Instagram en zet je je social media posts niet boven­aan de hoofd­pa­gina van je website. Hoe verwerk je social media dan effec­tief in je marketingplan?

Social media in je marketingplan

‘The medium is the message’, verkon­digde de Canadese filosoof Marshall McLuhan ooit. Hij bedoelde hiermee dat het platform waarop een bericht (de ‘message’) wordt verspreid, misschien nog wel belang­rij­ker is dan het bericht zelf. Het is belang­rijk dat het platform en de boodschap op elkaar aanslui­ten. Zo plaats je waarschijn­lijk geen longreads op Instagram en zet je je social media posts niet boven­aan de hoofd­pa­gina van je website. Hoe verwerk je social media dan effec­tief in je marketingplan?

Een lesje geschiedenis

Content­mar­ke­ting werd pas echt populair na 2008, toen social media explo­sief groeide. Social media werd ineens belang­rijk, niet alleen voor gebrui­kers, maar ook voor bedrij­ven. Ze moesten er iets mee. De websi­tes waren nog lang niet wat ze nu zijn, en het concept van story­tel­ling op een website was vreemd en onbekend. Maar dat concept breidde zich uit naar verschil­lende social media platforms. Waar kun je immers beter regel­ma­tig een verhaal vertel­len dan op sociale media?

Social media voor bedrijven

Social media is tegen­woor­dig een cruci­aal onder­deel van je marke­ting­plan. Met een social media strate­gie in je marke­ting­plan zorg je voor gestroom­lijnde, gestruc­tu­reerde commu­ni­ca­tie. Je kunt social media inzet­ten met verschil­lende doelen, zoals bijvoorbeeld:

  • Meer klanten bereiken
  • Leads genere­ren
  • Perso­neel werven
  • Medewer­kers betrek­ken bij je merk
  • Je reputa­tie verbeteren
  • Je markt­po­si­tie vergroten

Ken je doelgroep

Nu we weten dat het platform minstens zo belang­rijk is, is het goed om te kijken op welke platforms je wilt inzet­ten, zodat je zeker weet dat je de juiste mensen bereikt. Zo steek je geen onnodige energie in het onder­hou­den van een social media platform dat toch geen klanten genereert. Het sterke aan Instagram en Facebook is dat de platforms populair zijn onder verschil­lende leeftijds­groe­pen, van babyboo­mers tot millennials.

Kwaliteit boven kwantiteit

Het is een feit dat accounts die vaker posten, sneller groeien qua aantal volgers. Het is belang­rijk om je af te vragen hoe relevant volgers voor jou zijn. Is dat je doel, of wil je meer contact­mo­men­ten creëren met je doelgroep of beter gevon­den worden? Natuur­lijk kun je vaak posten, maar de regel blijft dat kwali­teit boven kwanti­teit gaat. Post alleen als je iets waarde­vols te delen hebt: kennis, een ervaring, leuke feitjes of een update. 

Verlicht je last

Er zijn veel zaken om over na te denken wanneer je social media wilt inzet­ten in je marke­ting­plan, en wellicht zie je door de vele opties en jouw eigen wensen en doelen door de bomen het bos niet meer. Misschien kun je wel wat hulp gebrui­ken. Misschien wil je je helemaal geen zorgen hoeven maken over je social media. Wij onder­steu­nen je graag.

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.