Waarom likes niet alles zijn (maar positieve comments wel!)

Kattenvideo’s, celebrity news, een leuke meme: like, like like! We vinden een hoop leuk. Omdat het ons laat lachen, omdat het ons boeit of omdat we een band hebben met degene die het gepost geeft. Maar hoe belang­rijk zijn die likes eigen­lijk, en hoe zwaar wegen ze?

Waarom likes niet alles zijn (maar positieve comments wel!)

Kattenvideo’s, celebrity news, een leuke meme: like, like like! We vinden een hoop leuk. Omdat het ons laat lachen, omdat het ons boeit of omdat we een band hebben met degene die het gepost geeft. Maar hoe belang­rijk zijn die likes eigen­lijk, en hoe zwaar wegen ze?

Duimpie!

Iets liken is makke­lijk gedaan. Met een enkele (of dubbele) tik op het scherm geven we onze goedkeu­ring. Dat lijkt makke­lijk, maar er zijn al snel een hoop regel­tjes bij gebaard. Zo is het suf om je eigen posts te liken en is het liken van iemands 58-weken-oude post ronduit ongemak­ke­lijk. Een like is vluch­tig en zegt eigen­lijk weinig over degene die het bericht geplaatst heeft. De ‘liker’ kan het bericht ook liken omdat ze het er mooi uit vonden zien of zelfs gewoon door verkeerd te tikken. Geluk­kig zijn likes niet de enige manier om aandacht te geven (en krijgen)!

Comments

Nog beter voor je post, en helemaal voor je bedrijf, is positieve feedback. In de vorm van recen­sies of comments onder je post, maar ook op je andere kanalen, zoals via Google of op je website. Mensen zijn sneller geneigd om naar de comments en reviews te trekken als ze meer te weten willen komen over jouw service of product. Wanneer een van jouw klanten reageert, liket of je post deelt, noemen we dit inter­ac­tie. En comments op social media hebben belang­rijke feature waarmee je je kunt onder­schei­den: je kunt erop reage­ren. Dat betekent dat je inter­ac­tie kunt hebben als iemand besluit op jou te reage­ren. Zo kun je ze bijvoor­beeld gericht tips geven als ze een hulpvraag hebben, of terug­kop­pe­ling geven op een geplaatste reactie.

Genereer feedback

Een reactie kan je tevens inspi­ra­tie geven voor nieuwe content, bijvoor­beeld omdat de commen­ters vaak een speci­fiek onder­werp aankaar­ten. Maar, hoe zorg je er in de eerste instan­tie voor dat mensen op jouw berich­ten reageren?

  • Stel een vraag in de post die relevant is voor het bericht. Bijvoor­beeld iets in de trant van ‘Wat vind jij van…’, ‘Wanneer heb jij voor het laatst…’ of ‘Heb je wel eens overwo­gen om…’.
  • Gebruik een call-to-action, afgekort een CTA, aan het einde van je bericht. Motiveer de lezer (of scrol­ler) om door te klikken naar de website, een andere blog te lezen of een speci­fiek product te bekijken.
  • Givea­ways of speci­ale acties zijn een uitste­kende manier om inter­ac­tie te genere­ren. Laat mensen je post liken, delen of laat ze commen­ten in ruil voor korting of een gratis product of dienst.
  • Plaats berich­ten die nieuws­gie­rig­heid opwek­ken, waardoor de poten­ti­ële klant meer te weten wil komen. Reageer terug en ga het gesprek aan. De klant zal aanzien­lijk sneller het product afnemen van iemand die ze vertrouwen.

Interesseer je klanten

Je social media accounts zijn dus niet de enige manier waar jouw klanten hun lovende mening kunnen geven. Dit kan bijvoor­beeld ook door je klanten de mogelijk­heid te geven om reviews te plaat­sen op je website, of door ons succes­ver­ha­len te laten schrij­ven. Zo ziet de klant binnen een oogop­slag dat ze bij jou, de expert, aan het juiste adres zijn.

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.