7 tips voor meer interactie op social media

Als bedrijf op social media kan het contact wel eens eenzij­dig voelen. Als het goed gaat krijg je wel reacties of likes op je berich­ten, maar echte inter­ac­tie, een gesprek, dat is er niet echt. Juist die inter­ac­tie is er nodig om betrok­ken klanten te werven en, op zijn beurt, weer nieuwe klanten via hun netwerk. Hoe zorg je voor meer inter­ac­tie op je social­m­e­dia-accounts. In dit blog 7 tips!

7 tips voor meer interactie op social media

Als bedrijf op social media kan het contact wel eens eenzij­dig voelen. Als het goed gaat krijg je wel reacties of likes op je berich­ten, maar echte inter­ac­tie, een gesprek, dat is er niet echt. Juist die inter­ac­tie is er nodig om betrok­ken klanten te werven en, op zijn beurt, weer nieuwe klanten via hun netwerk. Hoe zorg je voor meer inter­ac­tie op je social­m­e­dia-accounts. In dit blog 7 tips!

Tip 1: vraag het publiek

Goed, toege­ge­ven, dit is een inkop­per­tje. Maar het stellen van vragen is wel degelijk een manier om meer inter­ac­tie te krijgen op social media. Vraag je volgers om tips, om hun mening of vraag mensen om mee te doen aan een uitda­ging. Wil je de drempel wat lager leggen? Je hebt op veel sociale netwer­ken de optie om polls in te stellen. Mensen hoeven dan alleen maar een optie aan te klikken, waarna ze de resul­ta­ten zien. Leuk én interactief.

Tip 2: Geen respons? Specificeer!

Als je merkt dat je weinig antwoor­den krijgt ondanks dat je wel pogin­gen doet om inter­ac­tie te generen, dan kan de vraag speci­fie­ker maken helpen. Een algemene vraag als ‘Hoe schrijf jij een blog?’ spreekt minder aan dan ‘Hey, mede-bloggers, wat is jullie methode om met een blog te begin­nen?’ Niet ieder­een zal zich aange­spro­ken voelen, maar de antwoor­den zullen veel waarde­vol­ler zijn.

Tip 3: Neem initiatief

Wees zelf ook niet bang om inter­ac­tie te zoeken met andere gebrui­kers. Plaatst iemand een goede post, heb je een vraag? Plaats dan een reactie! Door de ander te taggen, zorg je ervoor dat de ander zeker weten je berichtje ziet. Mensen hebben een ‘morele balans’. Wanneer mensen iets krijgen, zijn geneigd iets terug te doen. Wanneer de ander in de toekomst een van jouw posts ziet, zal diegene dus ook sneller hierop reageren..

Tip 4: Like, reageer en win!

Winac­ties zijn een goudmijn voor inter­ac­tie. Mensen houden immers van nieuwe spullen. En Neder­lan­ders houden vooral van gratis nieuwe spullen. Het is laagdrem­pe­lig om mee te doen als er een product of behan­de­ling tegen­over staat. Omdat steeds meer mensen je liken en een reactie achter­la­ten, laat Facebook je bericht ook aan steeds meer mensen zien. 

Tip 5: Maak een contentplan

Wanneer je graag meer inter­ac­tie wilt op je social­m­e­dia­ka­na­len, is het belang­rijk om je volgers niet dood te gooien met posts, vragen, polls, likes, advie­zen en eigen reacties. Vind hier een balans in: enerzijds leuke posts die de betrok­ken­heid van je klanten verho­gen, ander­zijds posts gericht op het vergro­ten van je bereik. Door een plan te maken van welke berich­ten je wanneer plaatst, kun je ervoor zorgen dat je die balans weet te maken. Zo blijven je berich­ten spontaan overko­men, zelfs al heb je alles tot de puntjes uitge­dacht. Wij helpen onder­ne­mers hun bedrijf op topni­veau te presen­te­ren via ieder kanaal. Neem contact op om te kijken wat wij voor jou kunnen doen!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.