Wat doet marketing met je brein?

ALS JE DIT ARTIKEL OVERSLAAT, MIS JE EEN GOUDEN TIP OM JOUW BEDRIJF TE LATEN GROEIEN! Merk je dat? Paniek! Waarschijn­lijk onbewust heb je de neiging gehad om het artikel snel te openen. Misschien heb je het artikel al snel even doorge­scand om de gouden tip alvast te vinden, zodat je het antwoord niet misloopt! Onze herse­nen zijn op subtiele manie­ren te beïnvloe­den. In succes­volle marke­ting kun je slim gebruik maken van dit soort technieken.

Voor het weg is!

De verliesa­ver­sie, waarvan je een voorbeeld zag in de inlei­ding, is een van de meest gebruikte marke­ting­tech­nie­ken. Adviseur Sharif legt uit: ‘Je bent veel sneller geneigd om een product te kopen als het product tijde­lijk beschik­baar is of enorm afgeprijsd is, of als je een verlies staat te wachten. Als je een hotel wilt boeken, verschijnt daar wel eens boven je droom­ka­mer hoeveel anderen op het punt staan om die exacte kamer te boeken. Snel boeken, denk je dan, voor de kamer weg is!’ Verliesa­ver­sie zit ingebak­ken in ons brein. Uit onder­zoek blijkt dat mensen die vijf euro krijgen hier blijer mee zijn dan mensen die tien euro krijgen en vijf ervan moeten afstaan. Het eindbe­drag is hetzelfde, maar het gevoel tegenovergesteld.

Je onbewuste brein

Met marke­ting spreek je het onbewuste brein aan. Je neemt elke dag heel veel beslis­sin­gen zonder dat je bewust doorhebt dat je die beslis­sin­gen neemt. Een mooi voorbeeld is de super­markt. De lokale super is namelijk tot in de puntjes uitge­dacht om je te verlei­den tot zo veel mogelijk aanko­pen. Sharif: ‘De produc­ten die je vaak koopt – de basis, denk aan brood, melk en groen­ten – liggen allemaal uit elkaar. Om je standaard­rondje te lopen, kom je hierdoor langs allemaal produc­ten die je eigen­lijk niet van plan was om te kopen, maar die hun weg toch je winkel­wa­gen­tje in vinden. Als je alles wilt afreke­nen, sta je vervol­gens bij de kassa vaak even te wachten. Dan zien die M&M’s naast de toonbank zien er ook wel erg lekker uit…’

De lokale super is namelijk tot in de puntjes uitgedacht om je te verleiden tot zo veel mogelijk aankopen

Inspelen op verliesaversie

Soms weet je ook stiekem wel dat je iets niet nodig hebt. Je legt het dan terug in het schap met de gedachte, ik kan zonder, ik doe het nu even niet… om later gewoon weer terug in de winkel te komen om het toch af te rekenen. Door hierop in te spelen – op je website, in blogs, in je nieuws­brief, noem maar op – kun je zorgen dat mensen ook jouw product kopen.

Wist je dat…

Dit is nog maar het begin. Wist je bijvoor­beeld dat…

…slechts 5% van je keuzes bewust gemaakt worden?

…mensen een ‘morele balans’ hebben? Als je ze iets geeft, een gratis e‑book bijvoor­beeld, zijn ze sneller geneigd om iets terug te doen. Het kopen van je product, bijvoorbeeld!

…artike­len met afbeel­din­gen 94% meer gelezen worden?

…te veel infor­ma­tie juist averechts werkt? Mensen raken afgeleid en gaan verder zoeken. Dan ben je ze kwijt.

De kracht van verhalen

Wie een goed verhaal vertelt, heeft de kracht om mensen iets te laten voelen. Verha­len kunnen een grote impact hebben. Ga maar na: als je de bioscoop uitloopt na een krach­tige film, ben je zelf ook wel eens geïnspi­reerd. Je wilt het gevoel dat je in de film kreeg ook in je eigen leven imple­men­te­ren en hebt zin om stappen te zetten om dit te berei­ken. In jouw eigen marke­ting kun jij ook verha­len vertel­len die herken­ning en beleving oproe­pen. Herken­ning en beleving werkt vele malen beter dan een adver­ten­tie die schreeuwt dat je een bepaald product moet kopen. Om met marketingdeskundige/cartoontekenaar Tom Fishburne te spreken:

‘De beste marketing voelt niet als marketing’

Vergroot ook jouw succes!

Het vergro­ten van jouw succes: dat is onze missie bij ForYou Media. Wij zijn gespe­ci­a­li­seerd op het gebied van Beauty, Health & Lifestyle. Ons team met speci­a­lis­ten op verschil­lende facet­ten van marke­ting staat naast je om je te helpen groeien. De gouden tip is dan ook: laat ons je helpen, en neem vrijblij­vend contact met ons op!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.