Zo pak je je fundamentele marketing aan!

Als strate­gisch marke­ting­ad­vi­seur is Mariëlle continu bezig met de syner­gie van onder­ne­min­gen, online en offline. ‘De uitstra­ling moet samen­han­gend zijn,’ vertelt Mariëlle. Maar hoe zorg je daarvoor? Lees het in dit blog!

Zo pak je je fundamentele marketing aan!

Als strate­gisch marke­ting­ad­vi­seur is Mariëlle continu bezig met de syner­gie van onder­ne­min­gen, online en offline. ‘De uitstra­ling moet samen­han­gend zijn,’ vertelt Mariëlle. Maar hoe zorg je daarvoor? Lees het in dit blog!

Communicatie

‘Waar ik zie dat veel onder­ne­mers tegen­aan lopen is het inside-out commu­ni­ce­ren, dus heel erg vanuit henzelf boodschap­pen uitdra­gen. Vaak resul­teert dit in een heel uitleg­ge­rig verhaal, waarbij de connec­tie met de klant verlo­ren raakt,’ stelt Mariëlle. ‘Eigen­lijk moet bij alles wat je commu­ni­ceert de klant­be­le­ving centraal staan. Content schrijf je dus ook naar de klant toe, door in te spelen op hun beleving en ervaringen.’

Huisstijl

‘Daarnaast zie ik vaak een incon­sis­tente huisstijl, waardoor tussen posts grote verschil­len zitten in de uitstra­ling, of kom ik tegen dat de website er heel anders uitziet dan de social media-uitstra­ling. Verge­lijk­baar is het feit dat online en offline niet matchen. Een bedrijf kan een prach­tig pand hebben: strak, nieuw en fris, en tegelij­ker­tijd een website die daar absoluut niet op aansluit – eentje die bijvoor­beeld ouder­wets aanvoelt, of onmoge­lijk te navige­ren is. Het is daarom belang­rijk om één huisstijl te kiezen voor het bedrijf en deze overal door te voeren, of het nou gaat om je website, social media kanalen, flyers en je bedrijfspand.’

Inconsistentie

‘Nog zo’n valkuil is dat onder­ne­mers vol enthou­si­asme begin­nen met het plaat­sen van socials, en dit dan met de loop der tijd laten verslon­zen. Ze hebben geen tijd, of inspi­ra­tie, of lopen tegen het feit aan dat ze moeite hebben om over zichzelf te praten. Zeker dat laatste is moeilijk te doorbre­ken. Daarom kan het helpen om socials uit te beste­den. Niet alleen omdat het je tijd en kosten bespaart, maar ook omdat je zo een ander perspec­tief krijgt op je bedrijf.’

De basis

‘Begin met een goede, infor­ma­tieve website, die strookt met wat je bedrijf ook fysiek uitstraalt, en wat past bij jou als onder­ne­mer. Je website is het online visite­kaartje van je bedrijf. Maar leer ook je doelgroep kennen, en van welke platforms zij het meeste gebruik­ma­ken, en hoe ze hun infor­ma­tie zoeken. Ik stond laatst versteld toen ik bij collega Sharif in de auto zat. Hij zocht iets op door middel van een spraak­func­tie in zijn auto. Ik heb dat nog nóóit gebruikt! Zo zie je maar weer. Kijk naar de opties die je doelgroep gebruikt en hun zoekge­drag, en sluit daar je kanalen op aan,’ conclu­deert Mariëlle.

Marketing makkelijk gemaakt

Vind je het lastig om je doelgroep te herken­nen? Heb je, zoals de onder­ne­mers die Mariëlle spreekt, te weinig tijd of inspi­ra­tie om regel­ma­tig content uit te dragen op je online platforms? Dan is Mariëlle misschien wel de marke­ting­ad­vi­seur voor jou! Ga hier met haar in gesprek.

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.