Wat kan een blog voor jóú doen?

Grote kans dat je denkt dat bloggen een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is, iets waar vooral jonge­ren zich mee bezig­hou­den, maar daar vergis je je in! Ook voor onder­ne­mers kunnen blogs een mooi middel zijn om te commu­ni­ce­ren met huidige klanten én poten­ti­ële klanten. Wat kan een blog voor jóú doen?

Wat kan een blog voor jóú doen?

Grote kans dat je denkt dat bloggen een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is, iets waar vooral jonge­ren zich mee bezig­hou­den, maar daar vergis je je in! Ook voor onder­ne­mers kunnen blogs een mooi middel zijn om te commu­ni­ce­ren met huidige klanten én poten­ti­ële klanten. Wat kan een blog voor jóú doen?

Waarom een blog?

Aller­eerst is een blog een persoon­lijke tekst van jou als onder­ne­mer, waarin je vertelt over je bedrijf. Dat kan van alles zijn. Natuur­lijk kun je er nieuw­tjes in kwijt, maar je kunt ook een bepaald product of een bepaalde dienst uitvoe­ri­ger bespre­ken. Zo’n blog is dan een verdie­ping van de infor­ma­tie die al op een andere plek op je site staat. Erg leuk voor je (poten­ti­ële) klanten. Zo komen ze meer te weten over jou en zijn ze sneller geneigd om de dienst af te nemen of een product te kopen.

Autoriteit

Omdat je een deel van jouw kennis van jouw produc­ten of diensten verspreidt in blogar­ti­ke­len, zullen de lezers jou als autori­teit zien. En daardoor kun je het succes van jouw onder­ne­ming vergro­ten. Wie op het inter­net zoekt naar produc­ten of diensten die jij aanbiedt, zal de keuze eerder laten vallen op een onder­ne­mer met kennis van zaken, die betrouw­baar overkomt. En daar kan jouw blog bij helpen! Het simpele feit dat je een blog op je site hebt, kan ervoor zorgen dat je een voordeel hebt ten opzichte van concur­ren­ten die geen blog hebben.

Google let op

Wanneer je om de zoveel tijd een nieuwe blog op je site plaatst, houd je binding met je publiek. Je volgers kunnen dan regel­ma­tig iets nieuws lezen wat hen zou kunnen interes­se­ren. En, waar je mogelijk nog niet aan gedacht hebt: je site komt hoger op de resul­ta­ten­lijst van Google te staan wanneer je geregeld iets nieuws op je site zet. Dat is dus een extra goede reden om te begin­nen met bloggen!

Abonnement voor blogartikelen

We kunnen ons voorstel­len dat je zelf niet de tijd hebt om regel­ma­tig blogar­ti­ke­len te schrij­ven. Of je vindt, of weet van jezelf, dat je geen goede schrij­ver bent. Dat hoeft geen probleem te zijn. Ieder z’n vak… Wij kunnen je helpen met je blogar­ti­ke­len, in de vorm van een blogabon­ne­ment. Als je voor dit abonne­ment kiest, maken we eens in de drie maanden drie blogar­ti­ke­len voor je, die we ook op je site kunnen plaat­sen. Neem contact op en laat ons het werk doen!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.