7 manieren om meer Facebook-likes te krijgen (en 1 om te vermijden)

Natuur­lijk zijn likes leuk. Ze heten ook niet voor niets ‘likes’. En als iemand jouw pagina liket, helpt dat boven­dien met meer zicht­baar­heid, ook bij mensen die jou nog niet volgen. Mensen die interes­ses delen met jouw volgers zullen zien dat zij jouw pagina leuk vinden. Mooi principe, maar wat drijft mensen ertoe dat ze op dat duimpje gaan drukken? Hier 7 redenen waarom mensen liken.

1. Een persoonlijk gevoel

Eigen­lijk zit niemand te wachten op veel promo­ti­o­nele berich­ten. Je volgers hebben bepaalde proble­men of vragen en willen daar graag een oplos­sing voor. Als iemand die oplos­sing biedt, willen ze daar meer van weten. En als er eenmaal een band is, is het ook interes­sant om een kijkje in diens leven te krijgen. Het aangaan van dit soort paraso­ci­ale relaties heeft veel likes als resultaat.

2. Met elkaar in gesprek

Niet in de kou blijven staan, maar gezien worden. Daar voelt iemand zich goed door, en iemand die zich goed voelt, wil ook sneller de duim omhoog geven. Maar door gesprek­ken onder jouw Facebook­be­richt geeft boven­dien het label­tje ‘beteke­nis­volle inter­ac­tie’ aan je reactie. Hierdoor laat de website je bericht ook aan andere mensen zien, die zich mogelijk bij het gesprek kunnen aansluiten.

Likes zijn

het gouden goed van Facebook

3. Het effect van een ‘like’-campagne

De doelgroep snel en effec­tief berei­ken? Dat kan met een campagne. Via de Facebook Business Manager kun je campag­ne­doe­len instel­len. Bijvoor­beeld om meer likes op je pagina krijgen. De vormge­ving en instel­ling van deze campagne sluit je op dit doel aan, voor het beste effect.

4. Leuke extra’s

Iets wegge­ven? Voor niets? Gratis weggeef­ac­ties zijn een ware goudmij­nen als het op likes aankomt. Want het enige wat iemand hoeft te doen om mee te doen met de bijzon­dere actie om dat éne felbe­geerde product te krijgen, is op het duimpje klikken en een reactie achter­la­ten. En ja, dat heb je graag over voor een mooie actie.

5. Taggen, taggen, taggen!

Door andere mensen te taggen in je berich­ten, brengt dit de doelgroep naar een pagina toe om het bericht zelf leuk te vinden. Tag bijvoorbeeld:

  • Klanten die je met succes hebt geholpen
  • Nieuwe samen­wer­kings­part­ners
  • Mensen die een positieve recen­sie hebben achtergelaten
  • Mensen die een interes­sant artikel hebben gedeeld dat ook voor jouw volgers interes­sant kan zijn

Jouw bericht raak vrij snel

bedolven onder alle andere

6. Timing is alles

Iedere dag worden duizen­den berich­ten gedeeld op social media. Daarom is naden­ken over timing cruci­aal. De meeste inter­ac­tie vindt plaats rond 13.00 uur en rond 15.00 uur. Het belang­rijkst is trouwens conse­quent op speci­fieke tijden je berich­ten te plaat­sen. Dat zorgt ervoor dat mensen die op een vast moment op hun telefoon kijken – wat we meer doen dan je denkt – steeds jouw berich­ten zien. 

7. Verschillende manieren

Zoveel mensen, zoveel wensen. Wat werkt voor de ene doelgroep, hoeft niet voor de andere te werken. Verschil­lende dingen uitpro­be­ren en bijstu­ren is daarom altijd slim. Het gaat om uitzoe­ken wat er wél lukt. Daar kun je op voortborduren.

Vertel een verhaal

Lijken likes jouw ook wel leuk? Logisch. Net zo logisch is het dat je daar geen uren in wil steken die je voor je core business kunt gebrui­ken. ForYou Media is Facebook marke­ting partner en helpt je graag om je bereik te vergro­ten en met inspi­re­rende content je Facebook-volger­aan­tal te vergro­ten. Neem hier contact met ons op!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.