‘Oprechtheid is in ons vak heel belangrijk’ 

‘Eigen­lijk stond het al in de sterren geschre­ven dat ik later mijn brood zou verdie­nen met mijn vlotte babbel’, grijnst Raymond Wijnstra. ‘Het is dus geen wonder dat ik op een gegeven moment de sales ben ingerold. Toch had ik eerst heel andere plannen.’

Defensie

‘Toen ik bij Defen­sie werkte, mijn eerste ‘echte’ baan, was ik vast van plan om daar altijd te blijven. Maar ik was wel vaak en veel weg en zag daardoor mijn familie en vrien­den veel te weinig, naar mijn zin. Nadat ik een half jaar op uitzen­ding was geweest, heb ik de knoop doorge­hakt: ik wilde iets anders gaan doen. Iets waarbij ik meer thuis zou zijn. Ik heb mijn tijd uitge­diend en eervol ontslag gekregen.’

Commerciële richting

Het liefst had Raymond een functie bij de politie of brand­weer gewild, maar daar was in het noorden van het land, waar hij woont, geen mogelijk­heid toe. ‘Toen besloot ik dat het iets in de commer­ci­ële richting zou worden. Met de nadruk op ‘iets’, want ik had eigen­lijk geen idee wat het inhield toen ik op een verte­gen­woor­di­gers­func­tie solli­ci­teerde. Later kwam ik als sales­me­de­wer­ker in de media­we­reld terecht. Vooral in het begin gaf het me enorm veel energie wanneer ik iets verkocht. Het idee dat ik mensen kon overtui­gen. Daar kreeg ik echt een kick van!’

Echt helpen

Raymond startte bij ForYou Media ook in de sales, maar mag zich tegen­woor­dig alweer enkele jaren senior media-adviseur noemen. ‘Die kick van het verko­pen werd natuur­lijk op een gegeven moment minder. Ik had vooral de wens om onder­ne­mers echt te helpen. Onder­ne­mers hebben een visie. Ze willen meer groei, meer klanten of een grotere naams­be­kend­heid. Maar hoe denken ze die te berei­ken? Welke externe facto­ren zetten ze daarvoor in? Alles valt en staat met hun eigen presentatie.’

‘Ik krijg hier de vrijheid om mijn eigen tijd in te delen’

- Raymond Wijnstra

Het allergaafste

‘Ik vind het dan het aller­leuk­ste om te kijken wat wij vanuit onze portfo­lio daaraan kunnen bijdra­gen. ‘Ontzor­gen’ is daarbij het sleutel­woord, zodat de onder­ne­mer tijd overhoudt en niet einde­loos hoeft aan te klooien. Daarvoor kunnen ze namelijk ForYou Media inscha­ke­len. Het is echt het aller­gaaf­ste om hun dát inzicht te geven. Het helpen van onder­ne­mers vind ik het mooiste wat er is! En als ik dan in de succes­ver­ha­len van bijvoor­beeld l’Estro armonico of Huid en Uiter­lijk terug­lees hoe goed ik hen heb kunnen helpen, vind ik dat fantas­tisch. Hun visie is reali­teit geworden!’

Eerlijk en oprecht 

‘Ik houd me voorna­me­lijk met bestaande opdracht­ge­vers bezig’, vervolgt Raymond zijn verhaal. ‘Niet alleen een bedrijf ontwik­kelt zich, maar perso­nen ook en worden er nieuwe doelen gesteld. Aan mij de taak om continu mee te denken en voor hen een sparring­part­ner te blijven. Eerlijk­heid en oprecht­heid zijn voor mij daarin heel belang­rijk. Dat vind ik in ons vak gewoon een must, en dat is ook hoe ik zelf altijd ben. Ik adviseer niet met in mijn achter­hoofd het doel om zoveel mogelijk produc­ten te verko­pen. Nee, ik wil écht helpen. Ik meen oprecht wat ik zeg over de mogelijk te nemen stappen.’

Vrijheid en flexibiliteit 

Raymond is blij met zijn baan bij ForYou. ‘Het voelt als thuis. Heel vertrouwd. Ik krijg hier de vrijheid om mijn eigen tijd in te delen, en vooral met een gezin is die flexi­bi­li­teit heel fijn. We gaan hier ook op een prettige manier met elkaar om. Open en eerlijk. Zolang je je werk goed doet, word je helemaal vrijge­la­ten in hoe je het doet. Daar voel ik me prettig bij. Ja, ik zit hier perfect!’

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.