‘ForYou Media is hét succesverhaal, ook voor mij’ 

Astrid is uitvaart­ver­zorg­ster en coach voor rouw bij haar eigen bedrijf Salve Cara, wat ‘dag, lieve’ in het Latijns betekent. Als begin­nend onder­ne­mer was ze op zoek naar een webde­sig­ner, maar kwam ze uitein­de­lijk uit bij een bedrijf dat zoveel meer voor haar bleek te kunnen beteke­nen: ForYou Media. 

‘ForYou Media is hét succesverhaal,
ook voor mij’

Astrid is uitvaart­ver­zorg­ster en coach voor rouw bij haar eigen bedrijf Salve Cara, wat ‘dag, lieve’ in het Latijns betekent. Als begin­nend onder­ne­mer was ze op zoek naar een webde­sig­ner, maar kwam ze uitein­de­lijk uit bij een bedrijf dat zoveel meer voor haar bleek te kunnen beteke­nen: ForYou Media. 

Een prachtige samenwerking

‘Toen ik op zoek was naar een webde­sig­ner, heb ik ForYou Media, samen met een paar andere bedrij­ven, gebeld. Maar eigen­lijk had ik direct een open, spontaan gesprek met ForYou Media, en zat het goed. Ik kreeg het gevoel dat het echt om mij ging; dat het draaide om wie ik ben. Er werd niet gewerkt vanuit het product, maar vanuit mij als persoon. Dat maakt het echt; het voelde heel goed. Ik had Sharif nog nooit gezien, maar toch klopte het direct. Hij kwam op kantoor langs, en heeft alles tot in de puntjes uitge­legd. Overi­gens boden ander het hele pakket én meer, zoals ik dat wilde, niet aan. Bij ForYou Media maken ze bijvoor­beeld ook folders en magazi­nes, voor als ik ooit een uitvaart­beurs of iets derge­lijks zou willen doen.’ 

Het traject 

‘Nadat ik mijn akkoord had gegeven op het voorstel van Sharif, begon ik ook in aanra­king te komen met andere medewer­kers van het bedrijf. Alle mensen zijn super­aar­dig, lief en meeden­kend, en zijn behulp­zaam als het gaat om het geven van tips. Zij hebben de exper­tise; ze begrij­pen heel goed wat er op een website moet. Het resul­taat is daardoor zo ontzet­tend mooi gewor­den. Het gaat storm lopen zodra het online staat, dat weet ik zeker.’ 

Persoonlijk aanspreekpunt

‘Ik vind het fijn dat je een vast contact­per­soon hebt, in combi­na­tie met alle andere mensen die werkzaam zijn voor mijn website, met elk hun eigen onder­deel. Er zijn korte lijntjes, en de mensen die aan mijn produc­ten werken voelen ook echt als ‘mijn’ team.  Ieder­een heeft een eigen exper­tise en is bereid­wil­lig om te werken. Voordat iemand ook maar ergens mee begint is er eerst een gesprek, en wederom draait het daarbij om mij. Zij weten mijn persoon­lijk­heid eruit te filte­ren en dit dan weer te verwer­ken in alles wat ze maken: de kleuren, de teksten en de stijl. Wie ben ik, wat wil ik, wat motiveert mij? Daardoor is het resul­taat zo uniek en persoonlijk.’ 

‘Ik kreeg het gevoel dat het echt om mij ging’

- Astrid — Salve Cara

Betrouwbaar

‘Plannin­gen lopen goed, en afspra­ken worden nageko­men. Als iemand zegt dat je een bepaalde datum iets toege­stuurd krijgt, dan staat het die dag ook gewoon netjes in je mailbox. Het resul­taat mag dan nog niet online staan, het proces ernaar­toe is al fantas­tisch. Alles wat er voorge­steld wordt ziet er zo mooi uit. En ondanks dat het één bedrijf is, leveren ze voor verschil­lende opdracht­ge­vers toch hele unieke, persoon­lijke resul­ta­ten uit. Ik heb het idee dat er elke dag wel aan mijn website gewerkt wordt,’ lacht Astrid.  ‘Er wordt voor meer dan 100% ingestopt. ForYou Media is hét succes­ver­haal, ook voor mij.’

De toekomst

‘Zodra de website online staat, stromen de mensen binnen, dat kan niet anders. ForYou Media werkt eraan dat ik boven­aan in Google kom te staan en zoekop­drach­ten zullen zeker bij mij uitko­men, daar ben ik van overtuigd. Als mensen me vragen waar ik mijn website heb laten doen, vertel ik dat ook met trots. Zo probeer ik toch een beetje klanten te werven. Want zulke mooie resul­ta­ten, dat gun ik een ander ook.’ 

Salve Cara

Delen

Jouw succes is ons succes

Via online, print, social én e-mail presenteren we jouw onderneming op topniveau. Het is onze missie om met betaalbare marketingcommunicatie een bijdrage te leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.

Wij zorgen voor de perfecte synergie en uitstraling van al je marketingcommunicatie. Door onze aanpak zorgen we voor effectieve content en een efficiënte werkwijze en behalen we maximaal rendement. Jouw succes is ons succes.