Blogartikelen

Met blogar­ti­ke­len bereik je nieuwe klanten én til je jouw website naar het volgende niveau. Hoe? Doordat je met deze artike­len jouw deskun­dig­heid toont en werkt aan je online vindbaarheid.

‘Er kwam meteen een immense groei op gang’

De samen­wer­king is heel fijn. De commu­ni­ca­tie is duide­lijk, met feedback wordt meteen iets gedaan, vragen worden snel terug­ge­kop­peld en de planning wordt goed aange­hou­den. Ik kan niet anders zeggen dat ik ontzet­tend positief ben over onze samenwerking.
Lees verder‘Er kwam meteen een immense groei op gang’

Waarom blogs?

1  Positi­o­neer jezelf als autoriteit

op jouw vakgebied

2  Vergroot de betrokkenheid

van je websitebezoekers

Verbe­ter je positie

in de zoekmachines

Gemak én resultaat

Wil je graag blogs, maar geen zin, tijd of
exper­tise om ze te maken? Daar is een
oplos­sing voor. Door het schrij­ven van blogs aan ons uit te beste­den, krijg je een
constante stroom nieuwe, relevante
artike­len op jouw site en in jouw stijl. 

En dat voor een vaste prijs van 245 euro
per maand.

Waarom zijn blogs waardevol?

Wat kun jij verwachten?

Door je blogar­ti­ke­len aan ons over te laten krijg je blogs die:


regel­ma­tig (elke vier weken) online komen


bijdra­gen aan jouw vindbaarheid


een logische, slimme opbouw hebben


nauw aanslui­ten bij jouw servi­ces en bedrijfsidentiteit


helemaal voor je worden gemaakt, óf samen met jou, waar jij je het prettigst
bij voelt

-PLACEHOLDER-

‘Ik wil nummer 1 staan in Google’

Sinds ik mijn marke­ting laat doen door ForYou Media zitten mijn cursus­sen voor de Oplei­ding Afscheids­fo­to­gra­fie zó vol. Deelne­mers komen er vanuit heel Neder­land op af. Ik ben blij dat ik mijn campag­nes en promo­tie voor social media nu volle­dig kan uitbesteden. 
Lees verder‘Ik wil nummer 1 staan in Google’

-END-

Waarom blogs?

1  Positi­o­neer jezelf als autoriteit

op jouw vakgebied

2  Vergroot de betrokkenheid

van je websitebezoekers

Verbe­ter je positie

in de zoekmachines

ForYou Media
4.6
Gebaseerd op 48 beoordelingen
powered by Google
js_loader
ForYou Media
4.7
Based on 153 reviews
aange­dre­ven door Facebook