ForYou.nl

ForYou.nl is het online contentplatform op het gebied van beauty, health en lifestyle. Met inspirerende verhalen en relevante oplossingen, altijd bij de consument in de buurt. Want de website is technisch ingericht zodat de behoefte van de lezer altijd gekoppeld wordt aan de kennis en kunde van lokale ondernemers. Wij weten precies welke bedrijven we bij welke bezoekers onder de aandacht moeten brengen.

ForYou.nl is volledig geoptimaliseerd voor de online lezer. Deze groep leest graag snel en vluchtig en zoekt informatie online op. Via smartphones en/of tablets lezen ze graag korte, krachtige en overzichtelijke webteksten.

Bij het schrijven van elk verhaal houden we perfect rekening met de doelgroep. Zodat de lezer door inspirerende content geboeid blijft en geactiveerd wordt.

Waarom webteksten en geen SEO-teksten?

Je hebt misschien wel eens gehoord over SEO. Dit betekent Search Engine Optimization. Het is een manier om teksten op websites goed vindbaar te maken door zoekmachines. Zo wordt voor een SEO-tekst grondig onderzoek gedaan op welke keywords mensen zoeken. Vervolgens worden al deze keywords gebruikt in de tekst. Dit heeft echter als belangrijk gevolg dat de tekst niet optimaal is voor de lezer, daar worden namelijk veel concessies in gedaan.

Voor de teksten op ForYou.nl volgen we uiteraard alle richtlijnen die SEO met zich meebrengt, maar optimaliseren we de tekst vooral voor de lezer. Hierdoor zijn onze verhalen altijd makkelijk leesbaar, relevant en inspirerend.

ForYou Magazine

ForYou Magazine is enorm succesvol, met steeds meer vaste lezers door inspirerende verhalen en goede samenwerkingen met lokale ondernemers.

Lees meer
FYM-3-covers
iPhone-FB-500x679

Social Media

Op social media voelt de doelgroep zich thuis. Daar worden alle verhalen geliked en gedeeld. Bovendien bieden Facebook en Instagram veel mogelijkheden om extra lokale bekendheid te genereren.

Lees meer

Gratis voorstel

Om met vertrouwen een samenwerking aan te gaan wil je precies weten wat wij voor jou kunnen betekenen. Daarom kun je nu een gratis voorstel voor jouw organisatie ontvangen. Wij zoeken naar leuke, ontroerende en inspirerende verhalen en koppelen dit aan jouw bedrijf.

We laten zien hoe we deze verhalen onder de aandacht brengen van potentiële klanten én hoe dit direct omzet kan genereren. Aanvragen is gratis, je zit nergens aan vast. Waar wacht je nog op?