Huisje, Boompje, Baby 2023

Wat wil jij vertellen? 

Ook dit jaar hebben wij samen met de organi­sa­tie van Huisje, Boompje, Baby een special in ForYou Magazine.

Door hierin te publi­ce­ren heb je een blijvende herin­ne­ring bij de bezoe­kers van het evene­ment, doordat het magazine in veelvoud wordt uitge­deeld. Daarnaast wordt het magazine in de regio verspreid via minimaal 45 afgif­te­pun­ten. Jouw verhaal wordt dus direct bij de doelgroep onder de aandacht gebracht. Een gewel­dige toevoe­ging en herin­ne­ring van je deelname aan het evenement.

Special ForYou Magazine 2022

Vorig jaar hadden wij ook een special samen met de organi­sa­tie Huisje, Boomje, Baby binnen ForYou Magazine Gronin­gen 2022-01. Dit voorbeeld is hieron­der te bekijken. 

ForYou Magazine

Verha­len die raken. Print, online én social

Voor ieder­een die geïnte­res­seerd is in schoon­heid, gezond­heid, liefde & leven. In ca. 12 regio’s verkrijg­baar via 1.500+ afhaal­pun­ten. Verha­len die raken. Cadeau­tje voor jezelf. Cadeau­tje voor je klant. 5.000 exempla­ren per regio, per 3 maanden.

Je verhaal verder vertel­len of even sparren? 

Bel met Moniek: 050‑7600 886

Onze aanpak

We bieden slimme, creatieve en pragma­ti­sche marketingoplossingen. 

We staan je bij waar jij wilt, we dragen ideeën aan en we bieden je handrei­kin­gen. Door het creëren én versprei­den van goede content binnen jouw doelgroep zorg je ervoor dat mensen voor jouw bedrijf, organi­sa­tie of merk kiezen.

We helpen je graag verder!