Dit zijn de contenttrends voor 2022!

De wereld van marke­ting staat nooit stil. Er zijn altijd nieuwe trends en ontwik­ke­lin­gen die interes­sant zouden kunnen zijn. Met het nieuwe jaar voor de deur is goed om alvast eens vooruit te kijken. Wat zijn de content­trends voor 2022? Wat voor soort content willen mensen het liefste zien?

Storytelling heeft een toenemende rol in marketing 

Het media­land­schap veran­dert. Nu social media, televi­sie en andere media steeds populair­der zijn, is dit ook een reden voor bedrij­ven om hier meer op te adver­te­ren. Het effect is dat mensen minder gevoe­lig worden voor reclame. Dit kun je omzei­len door een verhaal in je marke­ting te vertel­len. Het gaat niet om dat iemand iets moet kopen, maar de ervaring die het kan bieden. Dat is veel leuker om te horen!

Formats en eenheid: onderscheid jezelf

Een ander gevolg van het veran­de­rende media­land­schap is dat er niet alleen meer reclame is, maar ook van (veel) meer bedrij­ven. Zorg dat je jezelf daarom blijft onder­schei­den. Dit kun je het beste doen met een vast format of vaste huisstijl. Zo weet iemand altijd dat in een oogop­slag dat het om jouw bedrijf gaat. 

Beeld wordt belangrijker 

We roepen het vaak: beelden zeggen meer dan woorden. Video’s gaan in 2022 waarschijn­lijk een nog grotere rol krijgen. Met een korte shoot kun je meerdere korte video’s maken om ze vervol­gens 1 voor 1 te delen. Dat trekt direct de aandacht!

Wat voor soort content willen mensen het liefste zien?

Het opbouwen van een ‘community’

Social media zijn erg nuttig om nieuwe poten­ti­ële klanten mee te vinden. Maar vergeet je huidige volgers niet. Het is belang­rijk om niet alleen je social media in te richten op het verkrij­gen van nieuwe klanten, maar juist op het opbou­wen van een ‘commu­nity’. Hierbij volgen mensen je omdat ze regel­ma­tig nieuwe ideeën en inspi­ra­tie opdoen vanuit jouw pagina. Doordat zij de berich­ten liken en delen, krijg je op een natuur­lijke manier nieuwe volgers. Dit komt veel minder over als reclame dan gericht nieuwe mensen benade­ren met bijvoor­beeld een campagne.

‘Voice’ steeds belangrijker bij marketing en zoekmachines 

Op verschil­lende manie­ren is ‘voice’ veel belang­rij­ker gewor­den in de online wereld. Podcasts zijn razend populair gewor­den en het gebruik van ‘voice search’ in zoekma­chi­nes is ook toege­no­men. De nieuwe app ‘Clubhouse’ is al volle­dig op voice ingericht en in korte tijd door veel mensen geïnstal­leerd en gebruikt. Hierdoor hebben ook andere apps ‘voice’-functies geïnstal­leerd, zoals de text-to-speech optie van Instagram. De rol van stemge­bruik zal alleen maar toene­men en meer mogelijk­he­den bieden. 

Snel, snel, snel!

Het is binnen­kort 2022. Techno­lo­gie is geavan­ceerd gewor­den en er zijn steeds meer mogelijk­he­den. Dat betekent ook dat niemand meer zin heeft om ergens op te wachten. Wist je dat:

De eerste vijf secon­den die iemand op een website besteedt veel invloed hebben op conver­sie?
Er een 32% grotere kans is dat mensen wegklik­ken wanneer ze 3 secon­den moeten wachten in plaats van 1?
De ideale website maximaal 2 secon­den laadtijd nodig heeft?

Het is dus essen­ti­eel om je website zo snel mogelijk te maken. Laat je jouw poten­ti­ële klanten wachten, zal dit ertoe leiden dat ze uitein­de­lijk helemaal niet meer op je zitten te wachten!

Onderscheid jezelf door een verhaal te vertellen.

Maak het gemakkelijk 

De focus op snelheid kun je ook herken­nen in bijvoor­beeld landingspagina’s. Het kan nuttig zijn om mensen vanuit social media naar een product­pa­gina te leiden, waar je bijvoor­beeld uitlegt hoe een bepaalde behan­de­ling werkt. Toch hebben deze pagina’s vaak veel tekst. Je kunt het proces naar een verkoop versnel­len door speci­ale landingspagina’s te maken die kort van stof zijn en de lezer direct naar de juiste pagina leiden: de koopom­ge­ving van je website.

SEO & SEA

De focus op snelheid kun je ook herken­nen in bijvoor­beeld landingspagina’s. Het kan nuttig zijn om mensen vanuit social media naar een product­pa­gina te leiden, waar je bijvoor­beeld uitlegt hoe een bepaalde behan­de­ling werkt. Toch hebben deze pagina’s vaak veel tekst. Je kunt het proces naar een verkoop versnel­len door speci­ale landingspagina’s te maken die kort van stof zijn en de lezer direct naar de juiste pagina leiden: de koopom­ge­ving van je website.

Ook adver­te­ren in zoekma­chi­nes krijgt deze veran­de­ring: adver­te­ren op indivi­du­ele zoekwoor­den zal mogelijk steeds minder voorko­men. In plaats daarvan kun je adver­ten­tie­ruimte op een catego­rie aan zoekwoor­den inkopen, waarbij Google zoekt welke termen het meest relevant zijn. 

Meer weten?

Als content­mar­ke­ting­bu­reau helpen we om content te creëren die jouw bedrijf kan laten groeien. Daarom houden we altijd in de gaten welke content hiervoor het meest geschikt is. Wil je weten wat jouw mogelijk­he­den zijn? Neem dan contact op!

Delen

Onze klanten lezen ook

Lees wat je nog meer kan doen om jouw bedrijfsmarketing tot een hoger niveau te brengen.

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creeren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw (blog)artikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.