Samenwerken met een marketingcommunicatiebureau

Zonder marke­ting geen succes. Met marke­ting bereik je je eigen doelgroep of spreek je een nieuwe doelgroep aan. Het zorgt voor naams­be­kend­heid en groei van je bedrijf, waardoor je omzet stijgt. Maar marke­ting is maatwerk. Weten wat goede marke­ting is, is een vereiste. Succes­volle marke­ting een tweede. Hoe heb jij dit geregeld in je bedrijf? Haal je een marke­teer in huis of besteed je dit uit?

Een super-allrounder

Stel, je hebt een getalen­teerde marke­ting­me­de­wer­ker die:

  • Gevari­eerde teksten kan schrij­ven (SEO, blogs et cetera)
  • Kan vormge­ven (social media, logo ontwer­pen en reclames)
  • Websi­tes beheert en aanpas­sin­gen uitvoert
  • Campag­nes kan beheren voor socials en eventu­eel Google Ads

Boven­staande-super allroun­der bestaat volgens ons niet. Maar er is meer. Deze persoon neemt genoe­gen met een bruto­sa­la­ris van 2.750 euro voor 32 uur per week. Boven­dien is deze persoon minimaal 50 uur per week bereik­baar én beschik­baar. Ook is hij of zij nooit ziek. Én heeft deze persoon altijd aan een half woord genoeg.

De kosten

Kleine kans dat jij zo’n topper in huis hebt. Heb je die wel? Gefeli­ci­teerd! Maar kijk dan eens mee naar de kosten:

  • Bruto­sa­la­ris: 2.750 euro
  • Vakan­tie­geld: 220 euro
  • Werkge­vers­las­ten: 550 euro
  • Software: 150 euro
  • Stock­fo­to­gra­fie: 150 euro
  • Werkplek: 350 euro

In totaal ben je aan deze super­mar­ke­teer minimaal 4.120 euro per maand kwijt. En waarschijn­lijk zijn er meerdere medewer­kers nodig om alle taken goed uit te voeren. Dit kan aardig in de kosten lopen. Boven­dien gaat er kostbare tijd zitten in een goede marketingstrategie.

Een marketingcommunicatiebureau

Een alter­na­tief is daarom het inscha­ke­len van een marke­ting­com­mu­ni­ca­tie­bu­reau. Bij ForYou Media vind je alles onder één dak. Met flexi­bele abonne­men­ten, voor een vast bedrag per maand. Wat zou het je kosten als je dit bij ForYou Media onder­brengt? We geven een voorbeeld:

De voordelen

In totaal ben je bij ons per maand 1.590 euro kwijt. Boven­dien krijg je een eigen team van speci­a­lis­ten. Dit team bestaat uit een redac­teur, vormge­ver, (online) marke­teer, SEO-speci­a­list en een adviseur om mee te klank­bor­den. Naast de kosten­be­spa­ring van meer dan 50% krijg je hiermee vijf speci­a­lis­ten in plaats van één. En zijn ziekte­ver­zuim, wervings­kos­ten en oplei­dings­kos­ten verle­den tijd. Kortom: meer succes en meer gemak!

Delen
Latest Blog Post Image

Ook leuk om te lezen

ForYou Media staat voor het creëren en verspreiden van inspirerende verhalen. Daarom kun je hier iedere week een nieuw blogartikel lezen op het gebied van marketingcommunicatie.

We voorzien je graag van gratis advies, inspirerende artikelen, leuke succesverhalen, handige checklijsten en praktische kennis.