3 redenen om weer met ons aan de slag te gaan

He! Je bent op deze pagina omdat wij in het verle­den al eens zaken hebben gedaan met elkaar, maar helaas zijn wij elkaar uit het oog verlo­ren. Wat mij betreft komt daar snel veran­de­ring in! 

In de video geef ik je 3 goede redenen voor de herstart van onze samen­wer­king. Of plan hieron­der direct een afspraak in. Natuur­lijk mag je me ook altijd bellen op 050 7600 886.

Moniek Uijtde­haage • Advies

https://youtu.be/MMj0QicDfbk

Na het inplan­nen van het advies­ge­sprek ontvang je een beves­ti­ging in je mail met daarin een link naar de Google Meet afspraak. Je kunt deze afspraak gemak­ke­lijk toevoe­gen aan je agenda. Je ontvangt 60 minuten voor aanvang een remin­der van onze afspraak. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!

De 3 redenen

Als onder­ne­mer heb je vele uitda­gin­gen op het gebied van marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Hoe verbe­ter ik mijn imago? Hoe krijg ik meer bezoe­kers naar mijn website? Hoe verhoog ik mijn naams­be­kend­heid?

Wij kunnen je daarbij helpen. En ik geef je drie redenen waarom:

Reden 1
In de tijd dat we elkaar niet hebben gespro­ken, hebben wij kunnen leren hoe wij onder­ne­mers nog beter kunnen helpen met hun marke­ting­com­mu­ni­ca­tie. Daardoor bieden wij nu verschil­lende produc­ten aan die jou kunnen helpen.

Reden 2
De onder­ne­mers die wij gehol­pen hebben, ervaren nog meer gemak en succes. Lees hun verha­len hier.

Reden 3
De belang­rijk­ste reden: ik gun jou dit ook! Hopelijk spreken wij elkaar snel.